• ”Solkraft stärker det svenska elnätet”

    ”Solkraft stärker det svenska elnätet”12

    DEBATT – Kunskapen om hur solkraft påverkar elsystemet behöver förbättras, skriver Lars Hedström och Niclas Bengtsson, Solkompaniet. I över 95 procent av årets timmar går det att hantera svensk solelsproduktion inom nätets befintliga anslutningseffekt.…

    Läs mer...