• ”Inte pengar det är brist på”

    ”Inte pengar det är brist på”5

    Det nya svenska reaktorprojektet från Kärnfull Next och GE Hitachi är bara toppen på ett isberg. Under ytan väntar en marknad otåligt på politiken. Intresset för små reaktorer ökar hos kommuner med elbrist och industrier med växtvärk.…

    Läs mer...