• Svalt intresse för lågtempererat

    Svalt intresse för lågtempererat6

    I Tyskland satsar energibolagen på att använda restvärme i lågtemperatursystem för fjärrvärme, men i Sverige är intresset fortfarande lågt. Det säger Kristina Lygnerud, chef för energigruppen på IVL.…

    Läs mer...