• Vätet: en komplicerad historia

    Vätet: en komplicerad historia12

    Den upphaussade synen på vätet behöver ställas i relation till hårda fakta. Verkningsgraden och ekonomin för vätet ser helt olika ut inom olika användningsområden, säger energianalytikern Michael Liebreich.…

    Läs mer...