• ”Sverige driver mot elektrisk utarmning”

    ”Sverige driver mot elektrisk utarmning”8

    Innan elmarknaden 1996 släpptes fri hade statliga Vattenfall det övergripande ansvaret både för stamnätet och elproduktionen i Sverige, i praktiken ett ansvar för en fungerande elförsörjning. Ett sådant ansvar finns inte längre, skriver Einar Fjellman.…

    Läs mer...