• Fjärrkyla minskar elbehov

    Fjärrkyla minskar elbehov1

    Efterfrågan på kylning av fastigheter ökar i samhället. – Vi behöver klä av samhället onödig elanvändning. Att kyla fastigheter med fjärrkyla i stället för med el är en sådan åtgärd, säger Henrik Näsström.…

    Läs mer...