• ”Orimliga förslag av Vattenmyndigheterna”

    ”Orimliga förslag av Vattenmyndigheterna”3

    Vattenmyndigheterna följer inte Havs- och vattenmyndighetens vägledning och brister i tillämpningen av vattendirektivet. Kostnaden för de föreslagna åtgärderna i Ljungan är 80 gånger högre än samhällsnyttan. Det är orimligt, skriver Claes Hedenström.…

    Läs mer...