• Svårt styra elnät i gränsland

    Svårt styra elnät i gränsland0

    EU har beslutat att Tennets kapacitet mot Danmark måste öka, men den tyska TSO:n får själv välja sina undantag. Att reglera gränskapacitet i detalj är en fråga med många dimensioner, berättar elmarknadsanalytiker Kaj Forsberg på Ei. …

    Läs mer...