• EU-metod mot flaskhalsar är dålig

    EU-metod mot flaskhalsar är dålig0

    Det går inte att lösa ett flaskhalsproblem om det göms i en matematisk formel. En flaskhals byggs bort eller åtgärdas genom förändrade budområdesgränser. Det menar Mats Nilsson, adj professor vid Luleå tekniska universitet.…

    Läs mer...