• Dynamik för vätgaslager på nationell nivå

    Dynamik för vätgaslager på nationell nivå9

    Bengt J. Olsson utvärderar i denna artikel olika metoder för att generera den gröna el som behövs för vätgasframställning. Hans slutsats är att el från ett balanserat nationellt elsystem ger den bästa och jämnaste leveransen av vätgas.…

    Läs mer...