Statkraft om energikommissionen: ”Leveranssäkerheten måste hanteras”

Statkraft om energikommissionen: ”Leveranssäkerheten måste hanteras”

Statkrafts Per Nordlund förväntar sig en energikommission som kommer att ge långsiktiga spelregler.
– En viktig fråga för energikommissionen blir leveranssäkerhet, som måste hanteras såväl i det mycket korta perspektivet – effektfrågan – som mer långsiktigt – energiförsörjningen, säger han.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Per Nordlund är regiondirektör på Statkraft Sverige, på frågan varför det är viktigt att en energikommission kommer på plats svarar han: 

– Tillgång till energi till rimliga priser både för industrin och hushållen är grundläggande för Sveriges framtid. Om ett par decennier kommer dagens kärnkraft att ha nått slutet på sin tekniska livslängd. Det betyder att bortemot hälften av landets elproduktion skall ersättas, företrädesvis med förnybara produktionsresurser. Därför behövs en framåtsyftande energipolitik som ser helheten i energisystemet och ger stabila spelregler över tid. En blocköverskridande överenskommelse minskar risken för tvära kast i energibesluten beroende på skiftande politiska majoritetet.

Varför håller inte dagens energipolitiska läge måttet för att ni som energibolag ska kunna verka på ett effektivt sätt?
– Bland annat på vattenkraftsidan råder en osäkerhet om framtida regler som gör det mycket svårt att räkna på investeringar i förnyelser av gamla vattenkraftanläggningar. Vi är vana vid och inställda på att hantera marknadsprisrisker, men de regulatoriska förutsättningarna måste bli mer stabila och förutsägbara. Ett annat bekymmer är att vattenkraften i dag beskattas mycket hårt i förhållande till intäkterna. Osäkerhet på tillståndssidan och höga skatter riskerar att bromsa upp förnyelserna av äldre vattenkraftanläggningar.

Vilka frågor är särskilt viktiga att kommissionen behandlar?
– En viktig fråga för energikommissionen blir leveranssäkerhet, som måste hanteras såväl i det mycket korta perspektivet – effektfrågan – som mer långsiktigt – energiförsörjningen. De regulatoriska förutsättningarna, inklusive skattefrågorna, för att långsiktigt driva och underhålla vattenkraften och dra full nytta av dess flexibilitet bör vara en väsentlig del av energikommissionens arbete. Behovet av väl genomtänkta stödsystem för att på ett effektivt sätt åstadkomma den nödvändiga ersättande produktionen när kärnkraften fasas ut bör bli en central fråga för energikommissionen.

Vilka är energikommissionens knäckfrågor, tror du?
– Ersättningen av kärnkraften, när och med vad, blir den viktigaste och troligen svåraste frågeställningen.

Hur vill du se att kommissionen utformas?
– Om resultatet från en kommission skall bli balanserat, trovärdigt och realistiskt, är det centralt med breda inspel till kommissionens arbete. Bidrag måste hämtas från såväl kundsidan och energibranschen som från forskningsvärlden.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet