SR-inslag om risken för effektbrist friat av Granskningsnämnden

SR-inslag om risken för effektbrist friat av Granskningsnämnden

Sveriges Radio (SR) rapporterade i slutet av förra året om risken för effektbrist när kärnkraftsreaktorer stängs. SR anmäldes till Granskningsnämnden för att gynna kärnkraftsintressen. Nämnden aner dock att SR:s inslag var sakligt och friar.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Second Opinion uppmärksammade i december förra året Sveriges radio för att de på ett unikt sätt belyste effektfrågan. Vår mediegenomgång visade nämligen att medierna under 2014 hade missat att beskriva den centrala effektfrågan och problemen som kan uppstå, trots att framtidens energiförsörjning beskrevs relativt omfattande. Effekten var ett borttappat perspektiv. 

Men SR stack ut genom att belysa problematiken. SR-reportern Sven Börjesson hade bland annat intervjuat driftchefen på Svenska kraftnät, Erik Ek, och slutsatsen i inslagen som sändes var att det finns en risk att vi står inför effektbrist inom några år:

Så risken finns att delar av Sverige blir mörklagda, om sju, åtta, nio, tio år, om ett antal reaktorer stängs.
Den risken finns?
– O, ja.
Vindkraften i Sverige producerar visserligen mycket el sett över ett år, men under de kalla perioder när elbehovet är som störst visar svenska kraftnäts statistik att vindkraftens bidrag är litet.
– Det går heller inte att lita till import av el eftersom flera andra länder har den strategin, att importera el under perioder med lite vind. Politikerna i Sverige säger samma sak, att vi ska förlita oss mer på import i framtiden. Om det är flera länder som har samma strategi så blir det ett ganska brutalt uppvaknande, säger Erik Ek, driftchef på Svenska kraftnät.

Inslagen anmäldes till Granskningsnämnden för Radio och TV. Anmälaren tyckte att inslagen var osakliga och gynnade kärnkraftsindustrin och dess företrädare, eftersom ”inslagen påstod att det kan bli mörkt om man stänger kärnkraftverk och inte bygger nya.” Anmälaren menade också att inslagen var felaktigt rubriksatta och hänvisade i sin anmälan till att SVK:s driftchef skulle ha hållit med om detta.
Men Granskningsnämnden gjorde en annan bedömning än anmälaren och friade alltså SR-inslagen.

Effektfrågan intar en alltmer central position i energidebatten och politiker visar på medvetenhet om hur avgörande effekten är. När energiministern Ibrahim Baylan (S) under ett Svenska kraftnät-seminarium i förra veckan fick frågan vilket som är energikommissionens viktigaste fråga, svarade han: Effekten.

Second Opinion följer hur Granskningsnämnden bedömer anmälningar som handlar om elmarknaden och har tidigare skrivit; Ekot-inslag om kärnkraften frias av Granskningsnämnden och Granskningsnämnden fäller SVT-inslag om vindkraft och friar SR-inslag om kärnkraft.

1 Kommentar
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Curt Widlund skriver:

  Energifrågan är en sak där risken är att vissa kategorier som bönder måste förlita sig på reservkraft då varje ko måste dricka ca 100 liter vatten per dag. stora mängder för att hantera med handkraft.
  Sjukhus har ofta redan reservkraft till begränsad del.
  Järnvägen stoppar vagnar kallnar djupfryst tinar. Problem för hyresgäster som inte kan elda i kammin. Hissar stannar belysning som flygtraffik och bensinpumpar stannar.
  Ett litet axplick av svårigheter och umbäranden som endast kan säkerställas av stabil vatten och kärnkraft.

  Vindkraften och solpaneler hör hemma i enfamiljehus där den privata vindkraften inte får störa.

  De stora problemen med vindkraft är den förstörda miljön för människor, djur och natur.

  Läkartidningen skriver: Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk.
  http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2013/08/Infraljud-fran-vindkraftverk—en-halsorisk/

  Ett videoavsnitt från människor som tvingats flytta från vindkraftområden: Så vill ingen vindkraftkramare leva antar jag.

  DOWN WIND – Wind Farm documentary – FULL DOC in HD
  https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88&feature=share

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet