Småbolagen nonchalerades i rapport om slutkundsmarknaden

Småbolagen nonchalerades i rapport om slutkundsmarknaden

Konflikten skärps mellan de lokala elnätsföretagen och det nordiska regleringsorganet Nordreg. Mindre aktörer i både Sverige och Finland beskyller Nordreg för att gå storbolagens ärenden.

Artikeln är skriven av Di Agenda Energi, som är medieföretaget Dagens Industris specialsektion för energimarknaden.

Nordreg är en centralorganisation för de nordiska ländernas energiregleringsmyndigheter. Många mindre kraft- och elhandelsföretag är nu starkt kritiska till organisationen, och i förlängningen därmed till Energimarknadsinspektionen, sedan Nordreg strax före nyår offentliggjort slutversionen av sin rapport om inträdeshinder på den nordiska slutkundsmarknaden. 

Rapporten, med titeln Market Entrant Processes, Hurdles and Ideas for Change in the Nordic Energy Market – the View of the Market, har tidigare funnits i en preliminär version och presenterades i november vid ett mindre seminarium i Helsingfors. Rapporten är den tredje som beställts av den Finlandsbaserade konsultfirman Vaasa Ett, företrädd av britten Philip Lewis.

Kritiken mot rapporten är hård på många punkter. En är att frågeställningarna uppfattas vara starkt tillrättalagda för stora elhandelsföretag som vill in på den nordiska slutkundsmarknaden. En annan att rapporten ändå föreger sig vara ”representativ och opartisk”. Philip Lewis skriver i rapporten att 41 organisationer kontaktades för intervjuer. Ett omfattande frågeformulär lades dessutom ut på de nordiska regulatorernas och Vaasa Etts hemsidor och gav möjlighet för alla intressenter i Norden att säga sin mening. Sammanlagt har enligt Lewis 84 nordiska intressenter inkluderats i hans analys. I slutversionen av rapporten har tillagts att ”inget urval gjordes i målinriktningsprocessen”, att ”vem som än ville delta accepterades”, att ”extensiva försök gjordes för att informera hela marknaden om frågeformuläret” och att ”processen var icke-diskriminerande”.

Men allt detta ifrågasätts av bland andra Mats R. Andersson, vd för Grästorp Energi, och Thomas Kvist, vd för Kvänum Energi. Mats R. Andersson är även vice ordförande i branschorganisationen Lokal Kraft, som i dagsläget har 23 medlemsföretag.
– Vi har inte känt till att detta varit på gång. Ingen har kontaktat oss, säger de.
De uppfattar rapporten som ett beställningsuppdrag.
– Hela upplägget är utformat för den typ av stora anonyma elhandlare som vill slå sig in på den nordiska marknaden och slå sönder befintliga strukturer. Vi förstår inte varför Nordreg lånar sig till detta.

Enligt Thomas Kvist är det här inget nytt. Han och andra representanter för de lokala företagen har tidigare ifrågasatt objektiviteten i Nordregs rapporter.
– På Energimarknadsinspektionen (som representerar Sverige i Nordreg) gick en tjänsteman i spinn när vi började ifrågasätta verklighetsbeskrivningen. Han var särskilt orolig för att vi skulle gå till media. Vi förklarade då att vi framför allt ville att våra synpunkter skulle beaktas i rapportarbetet, och att vi inte är emot en nordisk slutkundsmarknad i princip. Vi erbjöds den gången en personlig intervju med Lewis. Den försiggick per telefon, Johnny Blomqvist från Skara Energi och jag satt på hans kontor och fick hjälp av en tolk, eftersom vi hade svårt att förstå den fackterminologi som Lewis använde. Men inte ett kommatecken av det vi framförde syntes sedan i Lewis rapport, säger Thomas Kvist.

Thomas Kvist och Mats R. Andersson reagerar nu starkt också på den nya rapportens utsaga att den ”ger fullständigt stöd för en ökad harmonisering, en elhandlarcentrisk modell och samfakturering (combined billing)”.
– Påståendet är inte sant. Det finns ett massivt motstånd mot just en elhandlarcentrisk modell och samfakturering, inte bara hos många företag i Sverige utan också i Finland och Norge. Detta har manifesterats i det nordiska samarbete som vi etablerat med omkring 200 lokala företag i Sverige, Norge och Finland. Att Philip Lewis och Nordreg inte skulle känna till ståndpunkten hos den här stora gruppen av nordiska aktörer är omöjligt, säger Mats R. Andersson och Thomas Kvist.

På den finländska branschorganisationen för de lokala energiföretagen, som också den heter Lokalkraft (fi. Paikallisvoima) och har ett fyrtiotal medlemmar, bekräftar man den svenska kritiken och formulerar sig om möjligt ännu fränare. Tony Eklund, som sitter i finländska Lokalkrafts styrelse, karakteriserar Nordregs linje som en ”teoretisk marknadsliberalism som fundamentalt missförstår karaktären på de nordiska lokalsamhällena” och som ”skulle slå sönder välfungerande strukturer och kundrelationer”.

En av Mats R. Anderssons och Thomas Kvists invändningar är att Lewis rapport saknar kundfokus.
– Det finns i rapporten ingen diskussion alls om det. I stället beskrivs det som ett problem att marginalerna mot slutkunderna är så låga att nya elhandlare drar sig för att ge sig in på marknaden, säger de.
– Det vill Nordreg nu åtgärda på ett närmast diktatoriskt sätt. Men om dessa profitmaximerande bolag har så bra produkter, borde de väl med sina stora resurser kunna slå ihjäl oss som är små redan nu, säger Thomas Kvist.
– För lokala bolag är kundorientering själva livsluften. Ska vi ges extra handikapp för att vi känner kunderna och veta hur de tänker? Just därför kan vi arbeta väldigt kostnadseffektivt jämfört med storbolag som kommunicerar via call centers. Välkomna att konkurrera, säger vi. Men att våra egna myndigheter i det fördolda vill skriva om regelverket för att det ska gynna storbolagen kan inte accepteras, säger Mats R. Andersson och Thomas Kvist.


Artikeln är skriven av Di Agenda Energi och i går publicerad hos dem. Di Agenda Energi är Dagens Industris specialsektion för energimarknaden. Sektionen finns bara på nätet och tar upp smalare ämnen än vad som får plats i huvudtidningen. För att läsa deras övriga artiklar måste du vara prenumerant, läs mer här.

Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet