Ringhals 3 höjer effekten

Ringhals 3 höjer effekten

Ringhals jobbar hårt för att bli av med de brister som ledde till Strålsäkerhetsmyndighetens beslut om särskilda villkor för drift. Samtidigt pågår elproduktionen som vanligt. Snart är alla fyra reaktorer klara med årets översyner och redo för en ny vintersäsong. Nu med mer effekt än tidigare på både Ringhals 1 och 3.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Sedan 2009 har kärnkraftverket Ringhals haft särskilda villkor för drift, efter ett föreläggande från Strålsäkerhetsmyndigheten. Men det innebär inte att reaktorerna har stått stilla. Produktionen pågår och under de årliga översynerna fortsätter moderniseringar och utveckling av anläggningarna. 
Ett resultat av årets översyner är att kärnkraftverket nu kan producera mer el än tidigare, med hjälp av verkningsgradsförbättringar på Ringhals 1 och 3. Det finns också framöver en potential att höja effekten med ungefär 20 procent på Ringhals 4, men fokus just nu är säkerhetsarbetet och först efter att Ringhals återfått myndighetens fulla förtroende kan det bli aktuellt med den effekthöjningen.

Ett av de stora jobben under årets revision på Ringhals 1 var byte av den ena av de två turbinsträngarna. Den första byttes redan i slutet av 2011.
– Om den ger lika stort effekttillskott som den första, kommer blocket att ha förbättrat produktionsförmågan med 20 MW, säger Gösta Larsen, kommunikationschef på Ringhals. Årets revision gick i stort sett på utsatt tid och Ringhals 1 producerar sedan 26 juni åter el med full effekt. Även Ringhals 3 har genomfört sin revisionsavställning och också där var det turbinbyte som var det stora jobbet. Här var det de båda högtrycksturbinerna som ersattes och precis som på Ringhals 1 ledde bytet till en verkningsgradsförbättring. Ytterligare 17 MW beräknas de nya turbinerna kunna leverera i vinter.
– Det fina med de här effekthöjningarna är att vi får ut mer el utan att göra av med mer bränsle, producera mer restprodukter eller öka utsläppen. Det handlar enbart om verkningsgradsförbättring. Tillsammans har de båda blocken nu ökat produktionsförmågan med nästan 40 megawatt. Det motsvarar 60 stora vindkraftverk eller hushållselen till 60 000 hem säger Gösta Larsen.

För Ringhals 2 pågår just nu årets revision. Reaktorn ställdes av den 15 september och är planerad att vara åter i drift den 26 oktober, lagom till höglastperioden som drar igång i mitten av november. Ringhals 2 har drivits på 94 procent av sin fulla effekt under flera år. På grund av bristande kapacitet i de så kallade hjälpmatarvattenpumparna. Problemet kommer inte heller att kunna avhjälpas under årets revision eftersom de utbytesdelar som krävs inte har levererats än. Årets revision för Ringhals 2 har blivit något förlängd på grund av att den ordinarie provningen av reaktortanken ska utökas.

Anledningen är att man på ett belgiskt kärnkraftverk har hittat tillverkningsdefekter i reaktortanken. Ringhals 2:s reaktortank kommer från samma leverantör, men det finns också mycket som skiljer tankarna åt.
– Att vi utför den här extra kontrollen är helt enligt normala rutiner. Allt som händer runt om i kärnkraftvärlden rapporteras och distribueras till samtliga reaktorägare. Har man utrusning av samma modell eller fabrikat – det kan vara en tank eller en pump – kontrollerar man om det berör den egna anläggningen. Erfarenhetsutbyter inom kärnkraftsvärlden är en mycket viktig säkerhetsfaktor, säger Gösta Larsen.

Revisionen på Ringhals 4 blev tre veckor försenad eftersom det under revisionen visade sig att ett antal nya ventiler som just installerats inte fungerade på ett korrekt sätt. Ventilerna fick modifieras av tillverkaren och installeras på nytt. Ringhals 4 kommer att vara åter i full produktion inom de närmaste dagarna. Förra årets stora modernisering av R4, då stora delar av de viktigaste komponenterna byttes ut, gör det möjligt att höja effekten med nästan 20 procent.

Effekthöjningar kräver dock tillstånd från regeringen och Strålsäkerhetsmyndigheten, och så länge de särskilda villkoren för drift kvarstår är det inte aktuellt att driva frågan vidare.
– Vi har efter vår senaste rapport fått positiva signaler från myndigheten att vi är på rätt väg, men hur lång tid det tar innan vi har nått den nivå som krävs för att de särskilda villkoren skall tas bort, vet endast myndigheten. Vi måste fortsätta att arbeta med förändrade arbetssätt och vår säkerhetskultur. Det är ett arbete som aldrig får upphöra och det är grunden för hela vår framtid, säger Gösta Larsen.

FAKTA
Revisioner 2012
Ringhals 1: 6 maj – 25 juni
Förutom ordinarie revisionsarbete såsom bränslebyte och underhåll är nedanstående värt att notera:
– Byte av lågtrycksturbiner på turbin 12 genom ROTEX-projektet. Motsvarande byte gjorde på den andra turbinsträngen förra året.
– Utbyte av turbinskyddssystemet (TPC). Arbetet är flyttat från föregående år.
– Myndighetsstyrd provning
Ringhals 2: 15 september – 26 oktober
Förutom ordinarie revisionsarbete såsom bränslebyte och underhåll är nedanstående värt att notera:
– Kabelseparation i reaktorinneslutningen
– Tankprovningar, utökad provning av reaktortanken på grund av defekter funna i den belgiska reaktorn Doel 3
– Ånggeneratorprovning
Ringhals 3: 6 juni – 7 juli
Förutom ordinarie revisionsarbete såsom bränslebyte och underhåll är nedanstående värt att notera:
– Byte av högtrycksturbiner
– Motorbyte på en reaktorkylpump
Ringhals 4: 11 augusti – pågår
Förutom ordinarie revisionsarbete såsom bränslebyte och underhåll är nedanstående värt att notera:
– Utbyte av tolv kerotestbackventiler i nödkylsystemet för reaktorhärden (system 323)
– Stor el- och meköversyn på reservkraftdiesel DG430
– Inspektion av ånggeneratorer, provning efter bytet 2011

Revisionerna 2013
R1: 28 april – 1 juni
R2: 14 september – 16 oktober
R3: 22 juni – 12 september
R4: 18 maj – 15 juni
Källa: NordPool

Ringhals årliga produktion i TWh 

År

R1

R2

R3

R4

Totalt

1999

4,9

6,4

7,0

7,0

25,3

2000

3,2

5,1

6,2

4,1

18,6

2001

5,8

6,3

6,3

6,6

25,1

2002

6,0

6,5

6,9

5,9

25,3

2003

5,1

6,8

6,7

7,0

25,6

2004

6,5

6,8

7,5

7,2

28,0

2005

6,0

5,8

7,2

7,1

26,2

2006

6,5

6,8

6,6

7,1

27,0

2007

5,9

6,4

6,0

7,2

25,5

2008

4,6

5,7

7,6

7,3

25,2

2009

1,3

2.7

8,1

7,5

19,6

2010

3,6

5,6

7,6

7,2

24,0

2011

6,0

1,7

7,1

4,1

18,9

Källa: Ringhals

1 Kommentar
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet