Regeringen stoppar vindkraft i södra Sverige

Regeringen stoppar vindkraft i södra Sverige

Regeringen står just i begrepp att fatta beslut som stoppar utbyggnaden av vindkraft i södra Sverige. Anledningen är försvarets motstånd. Avgörandet ligger hos Moderaterna, som trots låg profil utåt inte vill stöta sig med det kalla krigets tradition att göra som försvaret säger.

Detta är inte acceptabelt för samhället, skriver Staffan Engström, mångårig konsult i vindkraftsfrågor.

För ganska precis två år sedan inrättade Försvarsmakten ”stoppområden” för vindkraftverk omkring de tio kvarvarande militära flygplatserna i landet. Däremot berördes inte telemaster. Regeringen reagerade genom att uppdra åt FOI att utreda hur de svenska bestämmelserna står sig i jämförelse med våra grannländer. 

Resultatet blev att de stora undantagna områdena inte har någon motsvarighet utomlands. Ungefär samtidigt som FOI-utredningen blev klar utvidgade Försvarsmakten restriktionerna ytterligare genom att inte acceptera att vindkraftverk höjer de så kallade MSA-ytorna, som omger alla större flygplatser. Dessa ytor är av informationskaraktär och höjs inom civilflyget utan problem. Sammantaget motsvarar dessa och andra militära restriktioner mer än halva landytan i Sydsverige. Eftersom vindkraften begränsas även av andra intressen, innebär det att utbyggnaden förskjuts norrut i landet.

Enligt Svenska Kraftnät kostar det 18 miljarder i nya kraftledningar och ökade förluster om huvuddelen av de 30 TWh vindkraft, som ingår i regeringens planeringsmål, ska byggas i norra Sverige. Under den närmaste tiden väntas regeringen fatta beslut i ett antal vindkraftsärenden som på grund av Försvarsmaktens motstånd hamnat på regeringens bord. Enligt vad vi erfarit kommer resultatet bli att regeringen stoppar projekten, trots ingående utredningar som visar att verken faktiskt inte påverkar användningen av flygplatserna, vilket är det intresse som skyddas i Miljöbalken.

Avgörande verkar vara att det moderatstyrda Försvarsdepartementet inte vill gå emot Försvarsmakten, i enlighet med det kalla krigets tradition inom statsförvaltningen. Tanken att Försvarsmakten i dag ska ha ett avgörande inflytande på den fysiska planeringen av landet förefaller annars tämligen avlägsen. Samtidigt håller det civila flygets och vindkraftens organisationer på att utarbeta gemensamma riktlinjer för hur vindkraftverk ska placeras i flygplatsers närhet. Försvarsmakten har inte velat delta i arbetet. Ett regeringsbeslut mot vindkraft nu stärker Försvarsmakten i dess inställning och innebär ett sabotage mot berörda branschers ansträngningar att själva komma överens.

Moderaterna har på senare år utåt framträtt som ett framstegsvänligt parti, som stöttat strävanden mot en bättre miljö och ett hållbart energisystem. De nu aktuella besluten blir ett test på om Moderaterna verkligen står för detta.

Staffan Engström

8 Kommentarer
Av Staffan Engström
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Lars Wiegert skriver:

  Så bra då!!
  Vad Skåne (och danskarna också för den delen) behöver är ett nytt Barsebäck. Infrastrukturen finns redan. Vad som dimensionerar ett kraftnät är effektbalansen (effekt vid behov), inte energibalansen (effekt på slumpen). Vindsnurror ger inget bidrag till effektbalansen.

 2. josepmedia skriver:

  Avgörandet ligger hos Moderaterna, som trots låg profil utåt inte vill stöta sig med det kalla krigets tradition att göra som försvaret säger. Christoper

 3. Helge Andersson skriver:

  Vad bra, hoppas det stoppas eller i vilket fall blir byggen utan subventioner. Vi behöver inte vindkraft, vare sig av miljöskäl eller energibehov, punkt.

 4. Bernt Hägerlöf skriver:

  Staffan Engström verkar röra till begreppen i sin artikel och anger felaktigt att regeringens planeringsmål är 30 TWh till år 2020. Den rätta benämningen skall vara planeringsram. Skillnaden mellan planeringsram och planeringsmål framgår av Boverkets hemsida:
  http://www.boverket.se/planera/planeringsfragor/vindkraft/
  Energimyndigheten bedömer i sin prognos att år 2020 kommer årsproduktionen av vindel att vara drygt 12 TWh, se http://www.regeringen.se/sb/d/12245

 5. Pär-Olov Joelson skriver:

  Alla som funderar om vindkraft bör se den här norska helt färska dokumentären:
  http://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/mdup11000912/25-09-2012

 6. Lars Karlsson skriver:

  Det behövs inte mer vindkraft i Sverige vi har redan el överskott ,det finns ingen anledning att sälja vindel med förlust utrikes på Svenskarnas bekostnad .Jag förstår att Staffan Engström gärna vill tjäna pengar medan andra får stå för förlusten.

 7. Boo-Walter Eriksson skriver:

  Jag anser att det är av riksintresse att försvarsmakten har förutsättningar att lösa sina uppgifter, likaväl som det är av riksintresse att vindkraftutbyggnaden kan ske enligt riksdagens beslut.Gemensamma lösningar måste sökas. Ett ensidigt veto från försvarsmakten på många förslag kan inte accepteras.
  Boo-Walter Eriksson
  Före detta flottiljchef F17 i Ronneby

 8. NilsLennart skriver:

  ”Enligt vad vi erfarit kommer resultatet bli att regeringen stoppar projekten, …”. En fråga som inställer sig är, vilka vi? Det är väl inte så att Staffan Engström själv är en del av vindkraftsindustrin? Han driver ju Ägir konsult AB sofm bl a syslar med ”utveckling av vindkraftverk” och ”Förprojektering av stora vindkraftsanläggningar”. Allt enligt sin egen hemsida.
  Men vem är ”vi”?

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet