Regeringen otydlig om skatten på vattenkraft

Regeringen otydlig om skatten på vattenkraft

Energiministern Anna-Karin Hatt (C) har kritiserat Miljöpartiets förslag att höja skatten på vattenkraft, men samtidigt verkar det som om regeringen är passiv inför Skatteverkets planerade höjning av taxeringsvärdena på vattenkraften. Det är svårt att tyda hur regeringen ser på beskattningen av Sveriges vattenkraft.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

I Miljöpartiets budgetmotion föreslår partiet att skatten på vattenkraft borde höjas med 1 miljard kronor. 

Förslaget fick Anna-Karin Hatt att mycket tydligt markera att det här inte är hennes linje:
– Att höja skatten för den som producerar förnybar energi är fel väg att gå om man har höga energi- och miljöambitioner. Vattenkraften står för nästan hälften av vår elförsörjning, och ger oss billig el och har varit en förutsättning för utvecklingen av vår industri och välfärd under många år. Den är förnybar, orsakar inga koldioxidutsläpp och är en viktig störnings- och effektreserv. Vattenkraften är en viktig resurs som kommer att vara en viktig energikälla också för lång tid framöver. Att försämra förutsättningarna för vattenkraft på det sätt Miljöpartiet nu föreslår är helt främmande för mig, sade Anna-Karin Hatt då i ett pressmeddelande.

Men nu är frågan hur hon och regeringen i praktiken hanterar frågan. Skatteverket planerar nämligen att höja taxeringsvärdena för vattenkraften 2013 och det skulle innebära att skatten skulle bli högre än den miljard som Miljöpartiet har föreslagit.

Riksdagsledamoten Per Bolund (MP) har tidigare ställt frågan i riksdagen om Anna-Karin Hatts tvetydighet och skriver: ”Skatteverket planerar för närvarande att förändra taxeringsvärdena för vattenkraftverk inför år 2013. Dessa taxeringsvärden ska sedan gälla i sex år. Förändringen innebär att taxeringsvärdena stiger med i genomsnitt 50 %. Detta motsvarar en årlig ökning av skatten på vattenkraft med ca 2 miljarder kronor. (…) Avser ministern vidta några åtgärder för att motverka den planerade höjningen av skatten på vattenkraft?”

Och till Second Opinion säger han:
– Jag tycker det är generande med en energiminister som har så dålig koll på vad som är på gång i regeringen. Man borde kunna förvänta sig att energiministern skulle ha bättre omvärldsbevakning än så, särskilt när omvärlden är hennes egen regering. Att först gå till hårt angrepp på Miljöpartiet för en höjning av skatten med en miljard för att bara några månader senare medverka till en skattehöjning på två miljarder är inte ett seriöst agerande.

På Per Bolunds fråga har Anna-Karin Hatt inte svarat, men det har finansministern Anders Borg (M) gjort. Men svaret är inte särskilt klargörande om regeringens inställning. ”Per Bolunds fråga är ställd mot bakgrund av att taxeringsvärdesnivåerna för vattenkraftverk förväntas höjas vid 2013 års allmänna fastighetstaxering. Allmän fastighetstaxering av vattenkraftverk och andra elproduktionsenheter sker vart sjätte år och kan innebära såväl höjningar som sänkningar av taxeringsvärdena. Jag avser inte att vidta några förändringar med anledning av detta.”, skriver Anders Borg.

Fastighetsbeskattningen av vattenkraften har de senaste åren ökat påtagligt. Torbjörn Tärnhuvud, vd för E.ON Vattenkraft Sverige har tidigare här på Second Opinion berättat vad den ökade beskattningen kommer att innebära:
– På kort sikt kan jag inte peka på att den eller den investeringen kommer att utebli. Men på längre sikt kommer det att få betydelse, det är jag helt övertygad om. Vi är en del av en internationell koncern där beslut om investeringar ska fattas i jämförelse med all annan verksamhet. Nu blir det svårare för oss att visa att våra vattenkraftprojekt är så konkurrenskraftiga att investeringarna ska ske här. De här besluten fattas ju inte godtyckligt utan bygger på vad pengarna gör mest nytta. Det finns en risk att investeringarna kommer att göras någon annanstans än i Sverige, sade han då.

Second Opinion har utan framgång 
sökt Anna-Karin Hatt för en kommentar.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet