Planerade investeringar läggs på is

Planerade investeringar läggs på is

Den nya prisregleringen på elnät innebär minskade investeringar för Kalmar Energi. VD Anna Karlsson menar att risken för elavbrott kommer att öka.

Av Mats Olin på uppdrag av Svensk Energi

I höstas kom beslutet från Energimarknadsinspektionen angående regleringen av avgifterna för elnäten. För Kalmar Energi har beslutet inneburit omprioriteringar, berättar VD Anna Karlsson: 
– Vi hade planerat investeringar och därför en viss höjning av avgifterna för elnät i Kalmar Energi, men på grund av den nya regleringen har vi ändrat detta beslut och avgifterna kommer att vara oförändrade 2012. Det är naturligtvis positivt för kunderna på kort sikt, men det får konsekvenser för framtiden.

Kalmar Energi drar nu alltså ner på investeringsplanerna för flera år framöver. Det handlar exempelvis om att planerat utbyte av gamla delar i stationer inte blir av.

– Som jag ser det ökar detta på sikt risken för elavbrott, menar Anna Karlsson.

De planerade investeringarna handlade även om att förbereda nätet för att kunna hantera microproduktion, exempelvis elproduktion från solceller i liten skala. Anna Karlsson fortsätter:

– Även om vi kommer att bli skyldiga att ta emot sådan elproduktion så bromsas nu utvecklingen, och därför motverkar den nya elnätregleringen samhällets ambitioner att ställa om energisystemet till förnyelsebara energikällor.

Anna Karlsson har förståelse för att politikerna måste visa att de gör något åt höga elkostnader, men tycker samtidigt att det blir dubbla budskap när man säger att kostnaderna ska ner samtidigt som energisystemet ska ställas om.

– Det finns ett förtroendeproblem för branschen och det är klart att det då inte är lätt att stå upp och säga att det behövs mer pengar för att klara framtidens krav, fortsätter Anna Karlsson.

En av de stora investeringar som genomförts i elnäten över hela landet de senaste åren är byte till nya elmätare. I förra veckan presenterade regeringen nästa steg i denna utveckling genom ett förslag om timmätning av el, så att kunder som så önskar ska kunna se förbrukning och kostnad löpande varje timme.

– Jag tycker att timmätning är en naturlig utveckling som är bra och gör det möjligt för dem som vill vara aktiva och agera på prisförändringar. Men jag tror att förväntningarna är för högt ställda, och det är nog överdrivet att säga att timmätning kommer att göra kunderna trygga. Det kanske är tvärt om, för den som får timmätning kommer att se att det är ganska lite av elanvändningen som man kan påverka själv på kort sikt, tyvärr, det kan nog bli frustrerande.

Anna Karlsson menar att det krävs att det utvecklas tjänster som automatiskt styr elanvändningen baserat på prissignaler och att sådana säkert kommer att utvecklas men det tar tid.

– Sedan kan jag tycka att det är fel att alla kunder ska kunna begära timmätning utan att det ska kosta något. Det gör att även de som i grunden inte är så intresserade kan komma att begära detta ändå. Det finns en kostnad förknippad med att ta hem timvärden och även om den kostnaden stannar i energibolaget känns det samhällsekonomiskt inte rimligt, avslutar Anna Karlsson.

1 Kommentar
Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Sven Ekholm skriver:

    Det är väl främst pga vindkraften som de stora nya investeringarna måste göras. Ingen nämner den merkostnaden när vindkraften diskuteras!

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet