Per Langer om kommissionen: ”Absolut viktigast är säkerställandet av effekt”

Per Langer om kommissionen: ”Absolut viktigast är säkerställandet av effekt”

Per Langer, vd för Fortum Sverige, understryker vikten av helhetsperspektivet i energikommissionen och pekar ut frågan framför andra som är viktig att kommissionen behandlar.
– Den absolut viktigaste frågan är hur vi säkerställer att det alltid finns tillräckligt mycket tillgänglig effekt i vårt elsystem, säger han.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi 

Fortum Sveriges vd Per Langer understryker helhetsperspektivet när han svara på frågan varför det är viktigt med att en energikommission kommer på plats.

– I dag har vi enligt World Energy Council, WEC, ett av världens bästa energisystem när det gäller tillgänglighet och utsläpp av växthusgaser. Samtidigt står vi inför stora utmaningar när alltmer förnybar uthållig produktion ska in i systemet samtidigt som kärnkraften börjar närma sig pensionering. Vi behöver därför en kommission som ser till helheten av energisystemen och främst elsystemet, allt från hur vattenkraften som får en allt mer betydelsefull roll till hur vi kan integrera konsumenterna bättre.

Varför håller inte dagens energipolitiska läge måttet för att ni som energibolag ska kunna verka på ett effektivt sätt?
– Energipolitiken måste vara förutsägbar oavsett de parlamentariska förhållandena. Våra investeringar görs ofta ur ett perspektiv på närmare 50 år och då är det olyckligt om grundförutsättningarna ändras vart fjärde år. Ett exempel är de delar av kärnkraften som kommer att behövas många år framåt och som måste kunna drivas med rimlig lönsamhet.

Vilka frågor är särskilt viktiga att kommissionen behandlar?
– Den absolut viktigaste frågan är hur vi säkerställer att det alltid finns tillräckligt mycket tillgänglig effekt i vårt elsystem. En konsekvens av detta är att frågan om transmission, överföringskapacitet, i och mellan Sverige och övriga Europa måste prioriteras samt hur distributionsnätets utveckling påverkas av ett alltmer intermittent elsystem. Det behövs en långsiktig och brett förankrad vision om hur energisystemen ska utvecklas för att möte framtida samhällskrav.

Vilka är energikommissionens knäckfrågor, tror du?
– Det kommer att krävas stora investeringar i ny planerbar produktion, kapacitet, och elnäten måste utvecklas bland annat för att kunna hantera en ökande andel småskalig intermittent kraft och skapa förutsättningar för ökad flexibilitet på kundsidan. Frågan är hur man ska få till dessa investeringar på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Sedan är bedömningen av hur snabbt lagringstekniken kommer utvecklas en avgörande fråga hur systemet kan komma utvecklas.

Hur vill du se att kommissionen utformas?
– Jag tror att vi måste lita på våra politikers förmåga att sluta långsiktiga principiella överenskommelser och hålla sig till dem. Det måste sedan ligga till grund för eventuell lagstiftning, utformning av styrmedel och ansvariga myndigheters agerande. Även om det i grunden är en parlamentarisk kommission så anser jag att man måste säkerställa att experter får möjlighet att föda in fakta och material till kommissisonen, så de kan bygga sina slutsatser på detta underlag.

Ser du några fallgropar där kommissionen kan hamna fel och att dess resultat inte bidrar till att utveckla energipolitiken åt det håll som krävs?
– Absolut, ett alltför snävt uppdrag kan leda helt fel. Om utgångspunkten för arbetet är ett hundra procent förnybart energisystem riskerar man att välja lösningar som innebär höga samhällsekonomiska kostnader som inte motsvaras av miljö- och klimatvinster. Det gäller även att ha ett brett anslag och se till hela systemet där Sverige är en del av Norden och det Europeiska systemet. Utgångspunkten för en kommission borde vara hur man på bästa sätt kan möta framtida samhällsbehov från konsumenter och industri på ett effektivt sätt.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet