Moditys prisanalys: 2018 vänder det uppåt

Moditys prisanalys: 2018 vänder det uppåt

Det låga elpriset rör sig sakta mot sin vändpunkt. 2018 kommer kurvan att klättra uppåt och det är framför allt stängning av kärnkraftsreaktorer, nya kablar till kontinenten och högre priser i Tyskland som kommer att vara drivande. Det menar Mia Bodin, analytiker på energihandelsbolaget Modity.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Efter en sommar med rekordlåga elpriser reser sig frågan: när vänder det egentligen? Det låga elpriset gör investeringar baserade på enbart priset i praktiken ointressanta, ska det till investeringar i ny kraft måste prisläget helt enkelt bli ett annat. Och det kommer det att bli så fort stängningen av våra äldsta kärnkraftsreaktorer inleds, den slutsatsen kommer energihandelsbolaget Modity fram till i sin senaste långsiktiga elprisanalys.

– Exakt prisnivå går aldrig att säga, men i vår prognos bedömer vi en prisnivå på 35 euro/MWh (eller 32 öre/KWh) 2020, 2025 har priset stigit till 46 euro/MWh (eller 42 öre/KWh) och 2030 blir det 50 euro/MWh (eller 46 öre/KWh), säger Mia Bodin, analytiker på Modity.

Det är så klart en rad faktorer som leder fram till slutsatsen och en central faktor är den svenska kärnkraften. Här ser Modity det inte som troligt att de två äldsta reaktorerna på Ringhals respektive Oskarshamn kommer att drivas längre än till 2020.
– Ägarna har svårt med lönsamheten, kostnaderna bara ökar och situationen blir inte bättre på flera år, så vår bedömning är att de kommer att börja stängas 2018, säger Mia Bodin.

Med detta kommer det svenska produktionsöverskottet att minska och med det kommer en större press uppåt på priserna, menar Modity. I stället för att få en kraftbalans på som bäst ungefär 40 TWh så kommer med reaktorstängningarna leda till ett överskott på maximalt drygt 20 TWh, spår Modity. Detta i kombination med kabelutbyggnad mot kontinenten leder till att vi 2020 kommer att se en nollbalans mot Tyskland som också kommer att ha betydligt högre elpriser framöver.

Just Tyskland är viktigt för prisutvecklingen i Norden. Flödet mellan Sverige och Tyskland är konstant men ändras successivt. I dag går elen i mycket större utsträckning till Sverige än tidigare, det gör att priserna närmar sig varandra. Med ytterligare kabelutbyggnad mellan Tyskland och Norden kommer påverkan dessutom att bli större. På det sättet importerar vi också Tysklands volatilitet, samtidigt som volatiliteten inom Norden ökar på grund av reaktorsstängningar och mer vindkraft.

Modity tror därför att vi kommer att få se mer produktionsstyrda pristoppar, där priserna avgörs av hur mycket el som för stunden produceras mer än hur efterfrågan ser ut.
– I dag har vi pristoppar när efterfrågan går upp, till exempel på morgnar och kvällar. Men när kärnkraften börjar stänga ner och sol- och vindkraften påverkar priserna mer kommer volatiliteten öka och därför kommer priserna att mer styras av hur mycket el som produceras, säger Mia Bodin och menar att priserna inte kommer att bli lika förutsägbara:

– Efterfrågeflexibiliteten kommer när teknikskiftet är på plats definitivt att öka och den kommer att vara automatiserad. Vi ser till exempel i södra Tyskland hur stora livsmedelskedjor automatiskt höjer och sänker sin elförbrukning beroende på hur elpriset varierar under ett dygn. Gör man detta på alla ställen i Europa så kommer det att påverka prisutjämnande. Vi måste införa den här formen av automatiserad flexibilitet för vi kommer inte att klara den kraftiga volatiliteten, säger Mia Bodin.

Men det är ingen given utveckling med banden mellan Sverige och Tyskland. Det som måste till för att Sverige ska kunna exportera el till Tyskland är inte bara att förbindelserna mellan länderna förstärks. Inom Tyskland måste överföringskapaciteten mellan norra Tyskland, där det blåser mycket, och södra delarna av landet också förstärkas. Annars kommer det inte finnas möjligheter för Sverige att bli av med sitt överskott och det skulle i så fall pressa priset neråt.

Modity prognostiserar stigande priser i Tyskland när kärnkraften där stängs. Men det är inte bara Tyskland som påverkar, hela Europas energimarknadsutveckling är relevant för Sverige.
– Europa påverkar. Högre kolpriser, stängning av både kolkraft och kärnkraft samt högre pris på koldioxid till följd av EU:s nya energiplan kommer att pressa priset uppåt, säger Mia Bodin och understryker att det finns flera osäkerhetsfaktorer och Modity är därför tydliga i sitt råd till sina kunder:

– På längre sikt är det väldigt stor osäkerhet, samtidigt är det inte mycket som talar för lägre elpris än i dag. Vi rekommenderar våra kunder att bli mer riskaverta och säkra sin användning i åren längre fram i större utsträckning, säger Mia Bodin och avslutar:
– De närmaste 3-5 åren är dock risken för höga elpriser fortsatt låg och därför menar vi att förbrukare bör ser över sin riskpolicy och fundera över en ”omvänd säkringsstrategi” med en högre andel säkrad förbrukning längre fram, gärna även efter 2020, och en lägre andel säkrad förbrukning de närmaste åren.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet