Lågt elpris ointressant för medierna

Lågt elpris ointressant för medierna

I dag når elpriset en för årstiden extremt låg nivå. Mediernas intresse är i stort sett försumbart jämfört med hur man bevakar när elpriset är högt.
– Det här följer gängse medielogik, positiva händelser är inga nyheter, säger Gunilla Jarlbro, medieprofessor vid Lunds universitet.

Av Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

I dag sjunker elpriset på elbörsen Nord Pool Spot till 12 öre per kilowattimme. Det är en prisnivå som för perioden är extremt låg. Förklaringen är det ymniga regnandet som har skapat en rekordartad tillrinning i vattenkraftens vattenmagasin. Tillrinningen under vecka 36 är den nästhögsta för den här veckan på 60 år. Följderna blir billigare elräkningar för elkonsumenterna.

Men det här faktumet bevakas det sparsamt om i medierna. Sveriges Television var ett av få undantag som gjorde ett djupare inslag om de låga elpriserna. Men den generella mediebevakningen är i stort sett osynlig, inte minst om man jämför med de två gångna vintrarnas krigsrubriker som har handlat om de höga elpriserna och marknadens ofullkomlighet. Mediernas rapportering är skev.

– Jag har inte följt just bevakningen av elmarknaden, men den enklaste förklaringen när rapporteringen ser ut som du beskriver är att negativa händelser får mer utrymme i medierna. De väcker mediekonsumenterna känslor, de är lätta att personifiera och det är lätt att lyfta fram människor som drabbas av höga elpriser. Negativa händelser har större genomslag, positiva nyheter som att hushållen mår bra och har mer pengar i plånboken är inte lika bra nyheter, säger Gunilla Jarlbro, medieprofessor vid Lunds universitet, och fortsätter:

– Men visst ibland kan jag tycka att det blir väl negativt i medierna och att det kan vara befogat att ha rapportering i stil med: Wow, nu är det låga elpriser, titta hur det påverkar din hushållsekonomi!

Hur påverkar medierapporteringen vår syn på olika företeelser i samhället?
– Det beror på vad det är för händelser. Är det saker som vi inte har egen erfarenhet av så påverkar medierapporteringen mer vår syn. Trots att det rapporteras mycket om sjukvårdens brister, så visar undersökningar att vi har stort förtroende för sjukvården. Det beror på att det är många som har egna positiva erfarenheter av sin kontakt med sjukvården.

Finns det några risker med skev rapportering om händelser eller företeelser i medierna?
– Ja, vi kan till exempel se att när riskjournalistiken blir omfattande har det betydelse. Medierapporteringen har i dessa fall påverkat opinionen som i sin tur har påverkat företag och myndigheter i deras beslutsfattande.

Så om mediernas rapportering om att elmarknaden inte fungerar och att det i stort sett bara är intressant att rapportera om höga elpriser kan det påverka besluten i slutändan?
– Ja det kan det göra. Om mediernas bevakning skapar opinion om elmarknaden kan det påverka vilka politiska beslut som fattas.

Gunilla Jarlbro ser en utveckling åt att medielogiken blir alltmer driven och det beror på att konkurrensen om publiken i dag är hårdare. Medierna måste förpacka sina nyheter för att vinna publikens intresse och då är det risk att rapporteringen blir mer hårdvinklad.

2 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Curt Widlund skriver:

  Medierna ger vi inte mycket för då deras politiska hemvist inte stämmer med övriga Svenskars uppfattning. Det mesta är skruvat i journalistens politiska hemvist. Det visar sig bäst genom tidningars nedläggning och hopslagning. SVT och SR som är tunga förespråkare för Miljöpartiet och kommunisterna betalar vi ca 2100kr till deras propagandamaskin.
  Om vindkraften kan jag ge dig en snabb inblick vad det är frågan om.

  https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88
  .
  Läkartidningen skriver:

  Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk
  .
  http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2013/08/Infraljud-fran-vindkraftverk—en-halsorisk/
  Liknande utlåtanden finns från hela världen.

 2. Per Hultgren skriver:

  Elmarknaden kan väl delas in i privata konsumenter och företag. Som privatperson ser min elförbrukning ut på följande sätt: QI=45%, QII=14%, QIII=9% och QIV=32%. Jag kan personligen väl förstå medias nyhetsvärdering av låga elpriser. För mig är det verkligen inget mysterium.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet