Lägg fast klimatpolitiken för 2030 och 2040 nu

Lägg fast klimatpolitiken för 2030 och 2040 nu

Klimat- och energipolitiken efter år 2020 – hur ska inriktningen vara? Det brådskar att vi får klimatmål för perioden därefter. Detta vill Svensk Energi skicka med som hälsning till EU:s energi- och miljöministrar inför deras arbetslunch på tisdag, 23 april.

Avsaknaden av en långsiktig klimat- och energipolitik är problematisk. År 2007 beslutade EU:s statsministrar om de så kallade 20/20/20-målen: 20 procent minskning av växthusgaser, en 20-procentig andel förnybar energi i EU, samt 20 procent ökad energieffektivisering i EU till år 2020. 

Vad har detta lett till hittills? Klimatmålet ser ut att nås. Utbyggnaden av förnybar elproduktion har formligen ”exploderat” av förnybar energi med hjälp av generösa stödsystem till förnybar elproduktion. Denna explotion ställer kraftsystemet och elmarknaden inför stora utmaningar framöver. Subventionerna har även bidragit till att priset på utsläppsrätter har pressats nedåt.

Svensk Energi anser att vägen framåt måste vara en långsiktig och ambitiös klimatpolitik i kombination med fortsatt integration för att få till stånd en väl fungerande inre energimarknad. Det befintliga EU-systemet för utsläppshandel – som är fundamentet i klimatarbetet – måste värnas och anpassas till nya mål. Klimatmål behövs för år 2030 och 2040 för att få en tydligare politik mot slutmålet år 2050. Det vore önskvärt att utfallet från ministermötet nu visar att beslutsfattarna orkar och vill börja staka ut den långsiktiga kursen.

Energipolitiken måste fokuseras på att få till stånd en fungerande inre energimarknad, vilket minimerar kostnader och främjar försörjningstryggheten. Detta är Svensk Energis medskick till ministermötet:
· EU behöver klimatmål efter 2020 nu!
· Värna och utveckla utsläppshandeln inom EU ETS-systemet. Se till att detta blir det huvudsakliga instrumentet för att uppnå EU:s klimatmål till år 2050.
· Fokusera energipolitiken på att få till stånd en väl fungerande inre marknad genom att fasa ut subventioner, bygg ut elnäten, se till att alla kraftslag tar ansvar för kostnader för balans i kraftsystemet.
· Bort med målen för förnybar energi efter år 2020. Förnybar energi premieras av en ambitiös klimatpolitik.

CECILIA KELLBERG, miljö- och klimatansvarig, Svensk Energi
KJELL JANSSON, Svensk Energis vd

Av Svensk Energi
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet