Kunder med koll – bästa grunden för lyckad energieffektivisering

Kunder med koll – bästa grunden för lyckad energieffektivisering

Vi menar att ökat kundinflytande och minskad detaljreglering är basen för en framgångsrik energieffektivisering.

DN Debatt har framförts kritik mot Svensk Energis satsning ”Ladda Sverige”. Det är ett märkligt försök att skapa en konflikt som inte finns. För Ladda Sverige handlar dels om att öka medvetenheten hos Sveriges elkunder kring deras elanvändning, dels lyfta värdet och vikten av tillgången till el. En viktig del av detta är just ett effektivt användande. 

Branschen vill öka medvetenheten och ge elkunderna konkreta verktyg. Vi vill visa på hur en medveten och smart användning av el bidrar till såväl ett hållbart samhälle som ökad livskvalitet. Artikelförfattarna må anse att energieffektivisering bara kan uttryckas som ”släck lampan”. Vi menar att vi i högre utsträckning hjälper kunderna att göra medvetna val genom att upplysa om vad ett byte till energieffektiv teknik innebär, att en LED-lampa drar en femtedel av en glödlampa, att en ny platt-tv i samma storlek drar mindre än en tiondel av vad en tio år gammal gör. Eller för den delen att dagens bästa kylskåp drar mindre än en traditionell lågenergilampa samtidigt som maten håller sig fräsch längre. Det senare är inte minst viktigt med tanke på att matproduktionen är en stor utsläppskälla.

Med rätt kunskap kan kunderna göra medvetna val. Kunderna är medvetna om att svensk elproduktion till 97 procent har mycket låga koldioxidutsläpp. En framgångsrik energieffektivisering kan mycket väl leda till ökad användning av el. Elfordon är exempelvis upp till fyra gånger så effektiva som fordon med förbränningsmotorer. Detta är det stora klimatsprånget!

En helhetssyn måste finnas i energifrågorna oavsett om vi pratar om elexport, integrerad europeisk elmarknad eller miljöpåverkan. Vi, liksom många andra, konstaterar att många olika mål fördyrar och därigenom riskerar huvudmålet om omfattande reduktioner av klimatpåverkande utsläpp. Kostnadseffektivitet i åtgärderna är viktigt eftersom det ger utrymme att göra andra viktiga miljösatsningar.

Svensk Energi menar att ökat kundinflytande och minskad detaljreglering är basen för en framgångsrik energieffektivisering. Här glider åsikterna isär. Vi vill ge kunderna bättre förutsättningar till medvetna val. De kommunalt ägda energiföretagen ska få möjlighet att fullt ut utveckla energieffektiviseringstjänster. Vi vill att kunderna ska kunna producera egen el och sälja överskottet. Det är också viktigt för energieffektiviseringen. Med fler energimedvetna kunder kan ännu fler känna sig nöjda med hur de använder energin, inte minst med elens hjälp.

Vi är stolta över den el vi har i Sverige och dess betydelse för vårt samhälle, igår, idag och i morgon. Branschens 27.000 anställda har all anledning att sträcka på ryggen för en fantastisk produkt och dess roll i klimatarbetet.

Kjell Jansson, vd, Svensk Energi
Malin Thorsén, projektledare Ladda Sverige, Svensk Energi

Artikeln är även publicerad på dn.se.

1 Kommentar
Av Svensk Energi
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Carl Erik Magnusson skriver:

  World Energy Council utnämnde vår svenska elenergimix till världens bäst komponerade vid klimatkonferensen i Doah 2012: Googla på ”2012 Energy Sustainability Index” och se sid 9.
  Detta bör inte ses statiskt utan dynamiskt och ständigt utvecklas med blicken framåt: Planering för förnyelse av kärnenergin måste komma igång.
  Global tillgång till god el bör vara en mänsklig rättighet, så elproduktionen kommer att öka mycket framöver; hur kan det ske utan att andra livsbetingelser tar skada? Att vi passerat 400 ppm koldioxidhalt i atmosfären bör vara en påminnelse om fossilernas farlighet.
  En övergång till elfordon är en miljövinst bara om elen framställs praktiskt taget utan emissioner.
  Så vart går vi: Tysklands väg med ökad andel förbränning av i synnerhet kol, eller Sveriges med optimering av metoder som ger minimala utsläpp och minimering av risk?

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet