Kostsamt spanskt stödsystem förändrat

Kostsamt spanskt stödsystem förändrat

Det spanska stödsystemet för förnybar energi har fått ett ekonomiskt bakslag. Second Opinion Energi har intervjuat energimarknadskonsulten Jakob Helbrink, som berättar hur systemet var upplagt och varför det har förändrats.

Av Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Spanien lyfts ofta fram som ett av de länder som har en stor andel förnybar energi i sitt energisystem. Landets vind- och solproduktion har också vuxit påtagligt det senaste decenniet. Spanien är i dag, näst efter Tyskland, det land i Europa med mest vindkraft installerad. Vindkraften i landet producerade förra året 51,2 TWh, vilket är 19 procent av den inhemska elkonsumtionen. 

Förklaringen till den här utvecklingen är ett generöst stödsystem hårt riktat mot vind- och solkraft. I mitten av förra decenniet steg elpriset i Spanien och det i kombination med stödsystemets utformning medförde att investeringar i vindkraft blev exceptionellt lönsamma, enligt en rapport beställd av Energimyndigheten. Eftersom stödsystemet för förnybar energi blev väldigt kostsamt har det nu kraftigt begränsats.

Jakob Helbrink är energimarknadskonsult på Sweco. Han säger att det finns flera anledningar till varför det har gått som det har gått med det spanska stödsystemet.
– En anledning är att stödsystemet för förnybar elproduktion har bekostats av den spanska staten. Den ursprungliga tanken med dessa stödsystem var att kostnaden skulle bäras av slutanvändarna, dock har tariffen inte reviderats tillräckligt då skulden har ackumulerats. Orsaken till att tariffen inte höjts för att täcka kostnaderna är att priset på el är en politiskt laddad fråga. Det har helt enkelt inte ansetts möjligt att öka tariffen för att täcka rådande underskott. Underskottet har ackumulerats under de senaste årtiondena, vilket i dag har lett till ett strypt stödsystem för förnybara energikällor, säger Jakob Helbrink, som också nämner att det finns andra delar i stödsystemet som har bidragit till att det har blivit kostsamt, till exempel stödet för den inhemska kolbrytningen.
Jakob Helbrink pekar på skillnaden mellan det spanska och det svenska stödsystemet och berättar att i grund och botten inkluderar stödsystemen samma teknologier. Skillnaden är att det svenska stödet har samma stöd, som i och för sig varierar för priset på elcertifikat ändras med utbud och efterfrågan, oavsett teknologi. Medan det spanska är olika för olika teknologier.
– Det svenska systemet är tack vare att det är teknikneutralt mer kopplat till de fria marknadsmekanismerna och gör att det som är mest lönsamt investeras det i och då kan det vara såväl sol- och vindkraft som biobränslen, säger Jakob Helbrink.

Som producent av förnybar el i Spanien kunde du tidigare välja mellan ersättningarna feed-in tariff (FIT) eller premium tariff (PT). Med FIT får producenten ersättning enligt ett förutbestämt pris per genererad kWh oavsett vad marknadspriset är. Förenklat är skillnaden mellan marknadspriset och det fixerade priset kostnaden för stödet till förnybar energi. Närmar sig marknadspriset det fixerade priset blir kostnaden för stödet mindre. PT är däremot kopplat till det rådande marknadspriset och ger producenten ett bestämt påslag på marknadspriset för varje genererad kWh. Så oavsett marknadspris är kostnaden per kWh densamma för slutanvändarna.
– I dag kan man inte välja något av dessa två system om man till exempel bygger ny vind- eller solkraft, vilket bör resultera i en inbromsning av tillbyggnaden av både vind– och solkraft på den spanska marknaden, säger Jakob Helbrink.

Hur har den spanska elmarknaden påverkats av stödsystemet?
– Elen i Spanien handlas på en elbörs och med deras stödsystem så ruckar man på de marknadsekonomiska reglerna. Till exempel blir investeringsklimatet för andra kraftslag sämre och det påverkar hur energisystemet blir.

Fördelarna med det spanska stödsystemet är enligt Jakob Helbrink att de uppenbarligen har lyckats få en större andel förnybar energi i energisystemet.
– Syftet med stödsystemet är att marknaden ska dra åt ett visst håll och stimulera förnybar elproduktion. Och uppenbarligen har man fått mer förnybar energi installerad, Sverige till exempel har ju inte alls samma volymökning av förnybart i sitt energisystem. Det är en klar fördel med det spanska systemet. En baksida är att det har blivit en stor kostnad för systemet som nu resulterat i ett strypt stödsystem. Och sedan är frågan vad som händer med leveranssäkerheten, vad händer de dagar det inte blåser och solen inte skiner, säger Jakob Helbrink.

4 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Daniel skriver:

  Som svar på Lennart Lindbergs kommentar säger Jakob Helbrink till Second Opinion Energi att den spanska elmarknaden är avreglerad.
  Sedan passar vi på att komplettera artikeln med en fingervisning om kostnaderna för det spanska stödsystemet. Enligt en rapport som Rådet för europeiska tillsynsmyndigheter (CEER) presenterade våren 2011 (CEER Report on Renewable Energy Support in Europe) framgår det att Spaniens kostnader för stödsystemet är stora. Siffrorna är från 2009 och visar att Spaniens stödsystem det året kostade 1,57 miljarder euro i stöd till vindkraften och 2,6 miljarder euro till solkraften.

 2. Rune Karlsson skriver:

  Som vanligt så leder planekonomi till ekonomisk katastrof.

 3. Lars Wiegert skriver:

  En annan stor nackdel med det spanska systemet är uppenbarligen att det bidrar till den ekonomiska kollapsen.

 4. NilsLennart skriver:

  Artikeln har en stor brist. Det framfår INTE om den spanska elmarknaden är avreglerad. Senast jag kollade var det väl lite si och så med det??

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet