Kjell Jansson: ”Hatts ointresse bidrar till ytterligare förseningar”

Kjell Jansson: ”Hatts ointresse bidrar till ytterligare förseningar”

I en intervju på Second Opinion Energi är Svensk Energis VD Kjell Jansson mycket kritisk till Energiministerns ointresse för en bred politisk uppgörelse om energipolitiken.

Av Mats Olin på uppdrag av Svensk Energi.

Energiminister Anna-Karin Hatt skrev nyligen på DN-Debatt om spelreglerna för energipolitiken. Hon menade att Sverige har en långsiktigt stabil energipolitik och att öppna upp för diskussion med oppositionen skulle skapa ökad osäkerhet. ”Sverige och svensk energimarknad har inget att vinna på att den nyvunna långsiktigheten, och de stabila spelreglerna, rivs upp och ersätts med ny osäkerhet om vad som ska gälla framöver”, skrev Energiministern. 

Långsiktigheten lyser med sin frånvaro i den svenska energipolitiken. Det är dags att börja dialogen om hur exempelvis den svenska kärnkraften ska ersättas från mitten av 2020-talet. Det vore angeläget med en bred energipolitisk uppgörelse så att grunden för en stabil energipolitisk utveckling stakas ut. Det säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, till Second Opinion Energi.

Det är långsiktigt stabila spelregler som behövs. Detta ligger i alla aktörers intresse – inte minst elkundernas, poängterar Kjell Jansson:
– Sverige är ett internationellt föredöme med en produktionsapparat som till 96 procent inte avger växthusgaser som belastar klimatet. En viktig anledning är självklart vattenkraften och den svenska kärnkraften.

Kjell Jansson pekar på att i tider då vindkraft byggs ut i snabb takt, ställs det krav på att den svenska basproduktionen också följer med i utvecklingen.

– Kärnkraften står för cirka hälften av elproduktionen. Med vad ska den ersättas? Ny kärnkraft? Eller med vad? Och hur försäkrar vi oss om att vattenkraften får behålla sin viktiga roll som energiproducent och reglerresurs, frågar sig Kjell Jansson.

Tidsödande tillståndsprocesser
En annan fråga som ligger branschen varmt om hjärtat är de långa tillståndsprocesserna för båda ny elproduktion och för nya elnät. Det kan handla om sju-åtta år, innan tillståndsprocessen är i hamn och då har själva byggnationen inte ens påbörjats. Detta är ett problem som gäller inom hela EU. I en färsk EU-rapport (”Connecting Europe Facility”) föreslås att tillståndsprocessen får ta som mest tre år och att det ska skötas av en enda myndighet per land.

–Det går inte att likt strutsen sticka huvudet i sanden eller gömma sig bakom EU. Hur halva den svenska elproduktionen ska ersättas är en fråga som måste hanteras i den svenska riksdagen. Mot den bakgrunden är det risk att energiminister Anna-Karin Hatts ointresse nyligen för en bred uppgörelse bidrar till ytterligare förseningar, säger Kjell Jansson.

En bred energipolitisk uppgörelse borde stå mycket högt upp på agendan, påpekar Kjell Jansson. Riksdagspartierna har ett gemensamt ansvar att hitta en bred överenskommelse om energipolitiken som håller, menar han:

– En rak, öppen och bred energiöverenskommelse som bygger vidare på det vi har och utvecklar Sverige för framtiden. Det skulle gagna samhällsekonomin, elkunderna, elbranschen och klimatet, avslutar Kjell Jansson.

1 Kommentar
Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. henrik axelsson skriver:

    vi bör fortsätta att satsa på kärnkraft. farorna är överdrivna.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet