Jan Johansson: Politikerna var modigare förr

Jan Johansson: Politikerna var modigare förr

SKGS ordförande tillika SCA:s vd, Jan Johansson, är orolig för vart den svenska energipolitiken är på väg.
– Det finns ingen vision inom svensk energipolitik, säger han.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

I en energidebatt där Danmark och Tyskland ofta lyfts fram som positiva exempel ser Jan Johansson det precis tvärtom. Han tycker att de båda ländernas sätt att hantera energifrågan borde fungera som skräckexempel, då de gör sig beroende av import och kolkraft. Men även utvecklingen i Sverige oroar honom. 

Långsiktigheten saknas och han tycker att de svenska politikerna brister i förståelsen för att baskraften i form av kärnkraft är en grundläggande förutsättning.
– Det finns ingen vision inom svensk energipolitik. Enskilda beslut finns, men det är ingen som ser helheten. Förr fördes en klok energipolitik som var långsiktig. Politikerna var modigare än i dag och förstod att det är viktigt att bygga ut kärnkraften och vattenkraften. Jag vill se mer mod och visioner: vad vill man med energipolitiken i Sverige under 15-20 års tid och inte bara för fyra år i stöten, säger Jan Johansson.

En av grundpelarna för energipolitiken är att man kan enas över blockgränsen och här menar han att Socialdemokraterna bär ett stort ansvar. De har sedan partiledarbytet varit otydliga i att ge besked i kärnkraftsfrågan och ingen vet riktigt vad de står i dag, menar Jan Johansson. Den politiska osäkerheten slår mot den industri han företräder, energifrågan är på många sätt avgörande för vilka beslut man fattar.
– När vi inte tar ett investeringsbeslut är det inget som uppmärksammas av media eller blir synligt på andra sätt och risken är att den politiska osäkerheten över tid kommer att avveckla våra investeringar i det tysta. Ju mer osäkerhet desto mindre möjligheter för oss att investera.

Vad händer om inget görs med svensk energipolitik: Kortsiktigheten fortsätter råda och kärnkraften förnyas inte, utan varje reaktor drivs till den gjort sitt och sedan stängs de en efter en?
– Tekniskt sett är det inte möjligt, med mindre och mindre kärnkraft och med mer och mer variabel energi kommer systemet kollapsa. Och finns inte kärnkraft så är det endast kol- eller gaskraft som kan utgöra den nödvändiga baskraften. Så det är utvecklingen vi kommer att se, för så ser de tekniska möjligheterna ut i dag.

Hur ser din vision för svensk energipolitik ut?
– Vi har den mest fossilfria elproduktionen i världen och är ett föredöme, skulle jag vilja påstå. Jag skulle vilja se mer av politisk förståelse för att vi är beroende av en baskraft i form av kärnkraft och behålla den. Vi ska fortsätta att utveckla vind och bio, men inte på bekostnad av baskraften som det är i dag. Kärnkraften straffskattas genom effektskatten, medan vindenergi subventioneras. Sedan skulle jag vilja se mer flexibilitet i hur dagens reaktorer ska kunna ersättas med nya. Som det ser ut nu är det begränsat så att frågan styrs av dem som äger dagens kärnkraft, det vill säga kraftbolagen.

Om dina idéer blir verklighet, hur skulle det påverka er verksamhet?
– När vi fattar ett investeringsbeslut är det en rad faktorer som spelar roll, varav energifrågan är en. Genom att skapa långsiktighet i energifrågan tar du bort en osäkerhetsfaktor och energin är den största kostnaden och risken vi har. Så det är klart att detta skulle förbättra våra möjligheter till att investera.

Något föregångsland som hanterar energipolitiken föredömligt och som Sverige borde ta efter finns inte i dag, menar Jan Johansson, som snarare vill blicka bakåt för att hitta ett föregångsland.
– Gå tillbaka till 1960- och 70-talen då skapade vi i Sverige ett föregångsland som byggde ut kärnkraften och vattenkraften. Jag tycker att Sverige tillsammans med Finland har haft en väldigt bra energipolitik, säger han.

Svensk basindustri har visat vilja till att investera i kärnkraft och driver frågan i vissa forum och de genomför redan i dag investeringar i vindkraft. Alla dessa initiativ gör de av miljömässiga och ekonomiska skäl, helst skulle de slippa, menar Jan Johansson. Han tycker det bästa vore om politikerna skapar de spelregler som behövs och sedan producerar kraftbolagen den bästa och mest konkurrensmässiga elen. Han vill helst att industrin ägnar sig åt det som den är bäst på.

6 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Yan B. Strömberg skriver:

  Några av våra basindustrier har föregått med gått exempel genom att sälja ut egna resurser som skog och vattenkraft för att skapa kortsiktiga vinster, inkl. SCA.
  Resonemanget och åsikten gäller därför både koncernchefer och politiker.
  Våra svenska VD:ar menar ofta att det mesta kan den s.k. marknaden själv hantera men ställer ändå krav på politiken när man själva misslyckas.

 2. Olof Hellström skriver:

  Tack Jan för Ditt mycket värdefulla bidrag i debatten
  om vår fortsatta energi-, klimat- och miljöpolitik
  och som särskilt framhåller betydelsen av en
  successiv förnyelse av våra kärnkraft och därmed
  en ommedelbar nedtoning av fortsatt vindkraft –
  utbyggnad och då speciellt i områden norr om
  Dalälven där vi redan har ett permanent överskott
  av vattenkraft.

 3. Eric Anderzon skriver:

  Tack Jan, för att dummes tydlighet gör klart vad som gäller i er (och andra elintensiva bolags) beslutsprocess för framtida investeringar!
  Svenska Elnätsupproret har sedan 3 år försökt lyfta på dylika stenar för att få upp frågorna på bordet. Jag läste bl.a. Den konsekvensutredning, som Sten Andersson lät ta fram vid energiöverenskommelsen mella S, V och C. Där framgår med all tydlighet vad som skulle hända om kärnkraften togs bort till 2010. Nu har vi fortfarande kärnkraften kvar, men med den osäkerhet som råder om dess framtid och med successivt förbättrad kunskap om den S.k. Energiomställningens kostnader och konsekvenser, infrias de farhågor som beskrivs, men i en rasande takt. Vi ser dagligen neddragningar och utflyttningar av elintensiv industri, speciellt i södra Sverige, som belastas med yttermera osäkerheter sedan områdesindelningen. Så ingen politiker borde vara förvånad över det som händer. Än värre för de ofta mindre orterna som drabbas, exempelvis Hyltebruk, Lessebo, Mönsterås, Vetlanda etc. För att nämna några aktuella, så är nätbolagen GARANTERADE sin intäktsram inom sina respektive nätkoncessioner. Det betyder att kvarvarande industrier och invånare tvingas bära kostnaden för det intäktsbortfall nätbolagen annars skulle ha. Jämfört med ett hyreshus där en hyresgäst flyttar, så lägger hyresvärden intäktsbortfallet på övriga hyresgäster i huset. Detta utarmar landsbygden sakta men säkert från industri, och de som finns kvar får dyrare och dyrare kostnader för nät och överföring. Ett systemfel, som givit nätbolagen orättvisa förmåner och garanterade rörelseresultat på 30-35%, samtidigt som övrig industri slåss för sin överlevnad.
  Du Jan, tillsammans med fler i din ställning, borde gemensamt sätta ner klacken och avkräva omtag för hela energipolitiken, där man skall se till Svensk industris bästa. miljörörelsen vill ondgöra el, men som du nämner är Sverige redan bäst i klassen vad gäller utsläpp kopplat till vår elproduktion.
  Elnätsupproret har så smått fått upp konsumentperspektivet i alla dessa vansinnesbeslut, och vi kommer inte att ge oss innan vi tömt alla möjligheter till förändring, så tack igen för din artikel!
  Svenska Elnätsupproret
  Eric Anderzon

 4. Bertel Lohmann Andersen skriver:

  Bravo! Vi trænger til sådan et bidrag fra dansk industri og erhvervsliv. Men det kommer nok først, når boblen med fornybar energi brister!

 5. Gun Mattsson skriver:

  Bra att någon reagerar. Tack Jan Johansson, det vore också bra om allmänheten (och politiker) får veta att en ny generation Kärnkraft inte funkar som den gamla. Människor är rädda för olyckor härdsmältor, strålning m.m.
  Vad jag har läst mej till är den nya typen Kärnkraftverk någonting helt annat,… mycket säkrare och bättre.
  Det gjorde att jag själv ändrade uppfattning från att tidigare varit motståndare. Inser att vi behöver det. Vindkraft behöver vi inte alls enligt min mening, förstör Europas sista vildmark å det grövsta, och med tanke på att dom funkar som sämst när vi behöver energin som mest….på vintern, ….Nä tack!

 6. Bertil Forsberg skriver:

  Äntligen någon som vågar avvika från den svenska PK-linjen.
  Nu är det dags att något annat parti än SD sällar sig till sanningssägarna och slutar tänka på kortsiktiga röstvinnare.
  Trodde ett tag att Fp var inne på denna linje (Eva Flyborg) men efter att ha lyssnat på klimatdebatten i riksdagen och Fptaleskvinnan så blev jag besviken.
  För övrigt beklämmande hur dåligt insatta riksdagsledamöterna är i energifrågan -man behöver inte studera denna fråga mycket förrän man genomskådar deras låga kunskapsnivå. Det verkar som om man tycker energi är något ont när det istället är så att tillgång till billig och säker energi är en förutsättning för allt de lovar.

  Dags att andra från industrin talar om vad vindkraften egentligen står för och att man slutar investera i denna eftersom även det är ett kortsiktigt tänkande. Det räcker väl med att ställa frågan hur det blir med subventionerna om 15 år för att avstå från denna investering?

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet