Handeln med el samma dag ökar påtagligt

Handeln med el samma dag ökar påtagligt

Aktiviteten på Nord Pool Spots börs där el handlas samma dag, Elbas, ökar markant. Handeln har från låga nivåer fördubblats på fem år.
– Vi har sett en påtaglig ökning och en del av detta beror på att vi får mer och mer oregelbunden kraftproduktion, säger Haakon Reiersen Leknes, Nord Pool Spots marknadschef för Norge och Benelux-länderna.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Second Opinion Energi skrev nyligen om hur vindkraftsproducenterna jobbar för att få så träffsäkra prognoser som möjligt över hur mycket kraft vindkraften kommer att bidra med. Ju närmare leverans, desto bättre prognoser. För vindkraften innebär därför Nord Pool Spots spotmarknad, Elspot, en begränsning. Handeln där avslutas klockan tolv dagen före leveransdagen och det innebär att det hinner hända mycket mellan satt prognos och det ögonblick det är dags att använda elen. Det är här Elbas kommer in i bilden. 

Elbas är Nord Pool Spots marknad för handel samma dag, så kallad ”intraday market”.
– Elbas är en av Nord Pool Spots marknader och den samverkar med vår spotmarknad, Elspot. Huvudskillnaden dem emellan är att spotmarknaden är en auktion som stänger klockan 12 dagen före, medan Elbas inte är en auktion utan en marknadsplats där det handlas el hela tiden, säger Haakon Reiersen Leknes, Nord Pools marknadschef för Norge och Benelux-länderna.

Den el som handlas på Elbas kan redan vara såld på spotmarknaden. Genom att handla med den här elen igen ges möjligheterna för kraftproducenterna att handla sin produktionsplan i balans innan drifttimmen, eller rättare sagt 60 minuter innan drifttimmen. Då tar Svenska Kraftnät över ansvaret på den så kallade balansmarknaden och ser till att balansen uppnås.
– Prognoserna för hur mycket kraft som kommer från vindkraften kan vara sämre än till exempel de som ges från en kärnkraftreaktor. Det kan vara svårare att göra prognoser som stämmer för vind och sol i handeln som Elspot bygger på, men då har man möjlighet att handla på Elbas. Hittills i år har handelsvolymerna ökat med 30 procent, förra året ökade de med 20 procent och sedan 2007 fram till och med 2012 har volymen fördubblats. Förklaringen är bland annat att det tillkommer mer och mer oregelbunden kraftproduktion, säger Haakon Reiersen Leknes.

I dagsläget säljs majoriteten av all Nordens el på Nord Pool Spot, med en marknadsandel på 77 procent 2012. Av det här står Elbas endast för en procent, vilket innebär drygt 3,2 miljoner MWh per år (2012). Hittills i år har det handlats lite drygt 3 miljoner MWh på Elbas.
– Vi tror på en fortsatt ökning av handeln på Elbas och vi ser att likviditet driver likviditet. På Elbas kan man handla över lansgränserna, något som ger medlemmarna mer flexibilitet än den lokala balansmarknaden. Det kommer också att kunna bli ökad handel då marknaden blir större, tätare integrerad och när det kommer fler kablar. Det är jätteviktigt att vi får en ökad likviditet och vi jobbar för att fler ska handla på Elbas. Ett argument att handla mer på Elbas än att lämna över sig åt balansmarknaden är att på Elbas vet du priset, men det vet du inte på balansmarknaden. Det är en obligatorisk marknad där aktörerna blir ”price-takers”, säger Haakon Reiersen Leknes.

Priset på Elbas ligger ofta i nivå med Elspot. Men ju närmare du kommer leveransen desto mer extrema blir priserna, för man blir beredd att betala mer. Under 2012 hade man till exempel 0 eller negativa priser på Lebas under sammanlagt 18 veckor.
– Vi vill gärna att aktörerna ska tänka som ekonomer i större utsträckning. Huvudtanken med Elbas är förstås att reducera risk och handla sig i balans, men marknaden kan också användas till att optimera produktion och förbrukning. På Elbas finns ju en möjlighet att sälja elen till andra länder, till exempel Tyskland där elen kan ha ett högre pris, säger Haakon Reiersen Leknes.

De företag som betalar årsavgift till Nord Pool Spot ges möjlighet att handla både på Elspot och Elbas. I dag handlar 123 aktörer på Elbas. Av dessa är de flesta elproducenter, men vissa aktörer kommer också från den elintensiva industrin. Mindre bolag kan välja att anlita en konsult som sköter handeln åt dem, för handeln på Elbas bygger på principen ”först till kvarn” och då måste marknaden följas hela tiden.

Elbas startade 1998 i Finland och året därefter var även Sverige med. Sedan dess har den fortsatt växa och det har tillkommit ytterligare sex marknader: Danmark, Tyskland, Norge, Belgien, Nederländerna och Estland. Senare i år kommer Elbas även inkludera Lettland och Litauen. Om man ser till den internationella handeln vill Haakon Reiersen Leknes poängtera en intressant detalj i handeln över nationsgränserna.
– En genial del av Elbas är att kapaciteten är inräknad i elpriset. Så om du sitter i Sverige och ser att det finns produktion i Tyskland som du vill köpa så behöver du inte, som förr, även handla kapaciteten i nätet utan allt är inkluderat, säger han.

Det är i Sverige det handlas absolut mest på Elbas, över en tredjedel av handeln sker av svenska aktörer, Tyskland står för en knapp fjärdedel och därefter Finland och Danmark med 17 respektive 16 procent av handeln. Norges aktörer är relativt sparsamma i sin handel – och det ser Haakon Reiersen Leknes som en utmaning för Elbas i dag.
– Det beror på att man i Norge har prioriterat att reducera risken, inställningen har varit att man ska bara handla när man måste. En annan förklaring är att Norge hade sin gräns på Elbas två timmar före balansmarknaden tar vid och mycket av handeln på Elbas sker sista timmen. Norge ändrade till en timma i februari i år och nu ser vi en ökning i deras aktivitet på Elbas, säger han.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet