Granskningsnämnden fäller SVT-inslag om vindkraft och friar SR om kärnkraft

Granskningsnämnden fäller SVT-inslag om vindkraft och friar SR om kärnkraft

Hur energifrågan speglas i radio och tv väcker reaktioner, ibland så starka att de anmäls till Granskningsnämnden för radio och tv (GRN).

Nyligen har GRN avgjort två fall som handlar om energifrågan: Det ena om vindkraft i SVT fälldes, det andra om kärnkraft i SR friades.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Den som tycker att ett inslag eller program i tv eller radio inte är sakligt eller opartiskt kan anmäla det till Granskningsnämnden för radio och tv (GRN). Nämnden bedömer då om det som har sänts uppfyller de krav som företagen har på sig i sina så kallade sändningstillstånd. 

Nyligen avgjordes i GRN två olika ärenden med den gemensamma nämnaren energi. I början av mars i år sände SVT Mittnytt och SVT Nordnytt flera kritiska inslag om vindkraft. Svensk Vindenergi anmälde inslagen och GRN bedömde också flera av de anmälda inslagen som både osakliga och opartiska. Osakligheten handlade om att SVT gav en missvisande bild av hur stor utbyggnaden av vindkraften i Sverige är och hur mycket vindkraftsutbyggnaden kostar elkonsumenterna genom elcertifikatsystemet. SVT hade i båda fallen överdrivit siffrorna. GRN ansåg också att flera av inslagen var partiska i form av att reportern uttryckte sig värderande:

Nämnden anser att den aktuella rapporteringen genomgående förmedlade en ensidigt negativ bild av vindkraftverk i Sverige, där utgångspunkten för rapporteringen var att vindkraft i Sverige är en dålig affär. (…) Den negativa bilden förstärktes vidare av värderande uttalanden från företrädare för SVT som innebar ett ställningstagande mot vindkraftverksutbyggnaden i Sverige. Exempel på sådana uttalanden var att utbyggnaden sker i rasande fart, att det kan komma att finnas gigantiska snurror nästan överallt, att Norrland exploateras av vindkraft, och att en by hotas att gå under om en stor vindkraftspark bredvid byn blir verklighet.

Sveriges Radios program Studio ett sände den 1 oktober ett inslag om kärnkraften. Inslaget handlade om Socialdemokraternas och Miljöpartiets överenskommelse om kärnkraften. I inslaget medverkade bland andra språkröret Åsa Romson (MP), partiledaren Jan Björklund (FP) och Tomas Kåberger, professor vid Chalmers. Tomas Kåberger säger bland annat ”Det industrin behöver är inte kärnkraft, utan det industrin behöver är billig el med stabil tillgång och det går att ordna på andra sätt än genom kärnkraft.”

Tomas Kåberger är ordförande i Förnybarhetsrådet och Japan Renewable Energy Foundation och anmälarna vänder sig emot att han i inslaget endast presenterades som professor vid Chalmers. GRN skriver i sitt beslut:

Anmälarna är sammanfattningsvis kritiska till att professorn som medverkade i inslaget enbart presenterades som en professor då han enligt anmälarna är uttalad kärnkraftsmotståndare och engagerad i ett antal organisationer som verkar mot kärnkraft. Hans uttalanden gav en ensidig bild av ämnet kärnkraft men genom att han presenterades som professor gavs intrycket att han representerade en objektiv röst som syftade till att bringa klarhet i frågor kring svensk kärnkraft och den framtida svenska elförsörjningen.

GRN ser dock inget problem med det som anmälarna vänder sig emot. Inslaget frias och motiveras:

Kraven på opartiskhet och saklighet tillämpas enligt granskningsnämndens praxis i princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i ett program kan uppfattas som företrädare för programföretaget. Med hänsyn till den vidsträckta yttrandefriheten kan kraven ställas lägre i fråga om intervjuade, debattdeltagare och andra så kallade tillfälliga medverkande.

4 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Svenning Ericsson skriver:

  Dessa anmälare har båda rätt:

  Vid debatter och utfrågningar i Public Service krävs det att debattörerna presenteras ordentligt.

  Såsom ”X är engagerad i organisation” ”x är anställd av” ”x arbetar som lobbyist för” osv.

  Trovärdigheten i Public Service vilar helt på opartiskhet och måste stramas upp betydligt ifrån den nuvarande ”ankdammsnivån”.

 2. mats persson skriver:

  Jag har också anmält SVT för ett inslag om elpriser och vindkraft som sändes I Aktuellt den 16e November. Det skall bli mycket intressant att se vilket beslut Granskningsnämnden kommer fram till i detta fall. Allt annat än en fällande dom i detta fall vore en stor skandal!!
  min anmälan finns att läsa på

  http://www.landskapsskydd.se/artikel/granskningsnamnden

 3. mats persson skriver:

  Det är bra att denna typ av mediala snedvridning i media gällande energifrågor kommer upp ¨på bordet. Det är en katastrof för demokratin om vindkraftsindustrins starka lobbyister kan tysta riksmedia när det för en gångs skull gjorde ett seriöst och omfattande försök att belysa den storskaliga vindkraftsindustrins framfart i framför allt Norrlands inland. Även om siffrorna i reportaget i det korta perspektivet var överdrivna så är den långsiktiga visionen från vissa håll att Sverige kan bygga vindkraft motsvarande i allafall 70-80 TWh!! om denna vision blir verklighet och vindkraftsutbyggnanden tillåts fortsätta genom att politiker tillåter fortsatta subventioner(elcertifikat + skattelättnader) så handlar det defakto om ca 10000 vindkraftsverk av dagens storlek.. Så reportagen som sändes var på den punkten inte felaktiga.. Att då inte i SVT får peka på problem med buller, rovfågeldöd, fladdermusdöd, förstörd landskapsbild samt stora samhällskostnader som följer i spåren på denna exploatering av naturen är en stor demokratisk skandal. Vindkraftslobbyn har ju hittils utan kritisk granskning fått stå oemotsagda och propagera budskapet om att vindkraften skall rädda världen från en klimatkollaps! Varför synar inte riksmedia den bluffen en gång för alla!! Det räcker med en timme i uppdrag granskning för att pulvrisera varenda argument som vindindustrin kommer med för att få fortsätta skövla naturen i Norrland med stora vindkraftsindustrier till ingen nytta!

 4. Per Åhlström skriver:

  Det här belyser hur orimligt begreppet ”opartiskhet” är. Granskningsnämnden tolkar uppenbarligen ”opartiskhet” som liktydigt med ”politiskt korrekt”.
  Kåbergers sätt att hantera siffror kring kärnkraften är minst sagt dubiöst. Och även om SVT överdrev de negativa siffrorna för vindkraften, så är det tveklöst sant att den är olönsam (varför skulle den annars behöva subventioneras)
  Att några personer blir valda till ledamöter i Granskningsnämnden innebär inte att de omedelbart blir experter på energifrågor och skickade att avgöra vad som är sant och osant eller om en överdrift åt ena hållet är värre än en överdrift åt det andra hållet.
  Det här var ett riktigt lågvattenmärke för public service.
  Att göra ett hederligt journalistiskt arbete som leder till att den officiella energipolitiken ifrågasätts är uppenbarligen inte möjligt i dagens svenska public service-kanaler. Att agerar propagandist för den stolliga energipolitik som bedrivs är dock uppenbarligen hedervärt.
  Det är inte bara SD som skrämmer i dagens svenska politik och samhällsdebatt.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet