Fler än 4 av 5 är aktiva elkunder

Fler än 4 av 5 är aktiva elkunder

Svensk Energi har genomfört en kartläggning som slår hål på myten om inaktiva elkunder. För faktum är att omkring 85 procent av alla svenska elkunder aktivt väljer ett elavtal som inte är ett så kallat anvisat avtal.

Och andelen aktiva i ordets rätta mening, det vill säga att de medvetet valt avtalsform, är sannolikt långt fler. Det handlar om de hushåll som har så låg elanvändning att de saknar incitament att byta avtal, eller sådana vars leverantör har attraktiva priser även på anvisade avtal.

Bakgrunden till de så kallade anvisningsavtalen finns i ellagen. Lagen säger att den som flyttar till ett nytt boende har rätt att få tillgång till el direkt vid inflyttning. Det är elnätsföretaget som anvisar en elhandelsleverantör i de fall kunden själv inte väljer. På sistone har dock anvisningsavtalen fått mycket kritik, särskilt från myndighetshåll. Kritiken handlar om att en del elhandelsföretag prissätter dessa serviceavtal högre än andra avtal, eftersom de innebär högre kostnader bland annat i form av finansiell risk.

Sedan lång tid tillbaka har Svensk Energi därför efterlyst en kartläggning av underliggande fakta, och det var därför välkommet att Energimarknadsinspektionen (Ei) under våren 2013 genomförde en enkätundersökning bland elhandelsföretagen. Tyvärr fanns det vissa brister i frågebatteriet varför slutsatserna kan diskuteras. Bland annat den merkostnad som Ei menar att de anvisade kunderna betalar. Svensk Energi anser att siffran är grovt överdriven, varför vi valde att genomföra en egen enkät.

Vår undersökning visar att hela 75 procent av dem med anvisade avtal har så låg elanvändning att vinsten för att välja ett annat avtal rör sig om mellan 30 och 50 kronor per månad. Dessutom har en femtedel av kunderna med anvisningsavtal ett lika bra eller bättre pris än det som erbjuds aktiva kunder, vilket gör att de sannolikt gör ett aktivt val att inte byta.

Kritikerna har också menat att elbranschen inte gör tillräckligt för att informera sina kunder om möjligheten att välja en annan avtalsform som underförstått skulle vara mer lönsam för kunden. Men sanningen är att över 80 procent av hushållen får information om möjligheten att byta avtal mer än en gång per år. Elbranschen arbetar de facto sedan länge med att förbättra sin information och på de senaste fem åren har andelen kunder med anvisade elavtal halverats. Vi har dessutom nyligen tagit fram en branschrekommendation som förhoppningsvis bidrar till ännu tydligare information till kund.

Vår undersökning visade också att knappt 2 procent av de anvisade kunderna har en årlig användning som överstiger 20 000 kWh/år. Dessutom att mer än var femte anvisad kund fick ett pris som var lika bra eller bättre än det som erbjöds aktiva kunder, vilket förklarar varför även en del kunder med högre årlig elanvändning har ett anvisat avtal.

Det finns en paradox i det resonemang som myndigeter och andra för fram när de menar att priset på anvisade avtal i princip inte ska skilja sig från andra avtal. Våra politiker säger att de vill ha aktiva kunder. Och det vill vi också eftersom det är en förutsättning för en effektivt fungerande marknad. Men om en passiv kund får samma pris som en aktiv kund, varför skulle någon bry sig om att välja?

Ta gärna del av hela undersökningsresultatet.

Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker på Svensk Energi

Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet