Felaktig bild av miljöredovisningen skapar onödig misstro mot branschen

Felaktig bild av miljöredovisningen skapar onödig misstro mot branschen

Svensk Energis vd Kjell Jansson är kritisk mot Telge Energis marknadsföring.

Elkundernas förtroende baseras på det bemötande de får och hur branschen och andra väljer att beskriva marknaden. Tyvärr är kampanjer från enskilda företag som vill misskreditera konkurrenter fortfarande vanliga, något som knappt förekommer i andra branscher. En av dem som pågår nu är en kampanj från Telge Energi som berör ursprungsmärkning av el. Gemensamma regler för ursprungsmärkning av el är en fråga som vi i elbranschen drivit länge. Tyvärr ser vi nu att detta i grunden positiva verktyg används för helt andra syften än att ge kunderna bättre underlag för sina val.

Med smutselskollen fortsätter Telge Energi på sin inslagna linje, att misskreditera kollegor i branschen, trots att deras förra kampanjer resulterade i miljonvite för sina vilseledande jämförelser av andra företag. Sveriges elkunder har rätt till opartisk information och därför föreslår vi att Energimarknadsinspektionen utökar Elpriskollen med möjligheten att jämföra ursprungsmärkning.

För en tid sedan lanserade Telge Energi sin smutselskoll. Initiativet är i sig lovvärt även om fokus hade kunna ligga på el med bra klimat- och miljöegenskaper istället. Telge Energi påpekar att de både redovisar privatkunds- och företagsförsäljningen men väljer att själva inte redovisa ursprungsmixen för systerföretaget Telge Krafts företagsförsäljning.

Dessutom blandas konkurrenternas produktion på koncernnivå felaktigt ihop med miljövärdena för koncernernas elförsäljning. Även om produktion kan tilldelas ursprungsgarantier är handeln med ursprungsgarantier helt frikopplad från produktionen. Om systemet inte var utformat på detta sätt skulle det vara omöjligt för ett elhandelsföretag utan egen produktion att ha ”egna” miljövärden – Telge Energi är själva ett bra exempel på just detta. Därför blir det verkligen fel när produktion och försäljning från ett företag blandas som Telge gör på smutselskollen.

Återigen – värdet och vikten av att ha möjligheten att jämföra ursprungsmärkningen bygger på att du som kund har absolut förtroende för informationen. Istället för en hjälp för kunderna så blir smutselskollen en hårt vinklad produkt som ger direkt felaktiga uppgifter. Det bidrar knappast till att öka branschens förtroende. Vi kan inte låta bli att ställa oss frågan om WWF, som framställs som en jämställd samarbetspartner, verkligen är medvetna om vad de lånat ut sitt varumärke till?

Elhandeln är en starkt konkurrensutsatt marknad och det är helt självklart att marknadens aktörer marknadsför sina produkter, det gäller även de elhandlare som valt att inte delta i branschsamarbetet kring säljetik och god sed när det gäller marknadsföring. Så det är naturligtvis vanskligt att kritisera ett enskilt företag med argumentet att de inte lyfter fram sina egna förtjänster. Men när ett företag även av Marknadsdomstolen anses driva misskrediterande och vilseledande kampanjer och direkt efter domstolens beslut ändå fortsätter i samma anda så är en tydlig etisk gräns passerad.

Ursprungsmärkningen är ett bra sätt för kunden att göra ett medvetet val av elhandelsföretag baserat inte bara på elpris utan även på elens miljöprestanda. Men Telge Energis jämförelsesajt visar med all önskvärd tydlighet att det är avgörande att det är en oberoende part som ansvarar för att presentera en jämförelse då värdet av denna bygger på att du som kund kan lita på uppgifterna. Vi vill därför uppmana Energimarknadsinspektionen att utöka Elpriskollen med möjligheten att jämföra elleverantörernas ursprungsmärkning. Det underlättar för kunderna som dessutom inte behöver misstänka att de får ta del av felaktiga uppgifter.

Kjell Jansson, vd Svensk Energi

3 Kommentarer
Av Svensk Energi
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. mats persson skriver:

  Hela elmarknaden är en stor bluff!
  Hur kan det annars komma sig att vissa kraftbolag kan marknadsföra sig med att kunna leverera 100% vindkraftsel till sina kunder!!
  Alla som vet något om hur el produceras och konsumeras vet att detta är omöjligt!!
  Det spelar ingen roll om företaget som säljer elen sedan kan redovisa att det har köpt motsvarande mängd vindkraftsel på marknaden som de levererat till sina kunder under en given period..
  Det går liksom inte ihop!!
  Denna form av ”falsk marknadsföring” gör att okunniga konsumenter kan tro att vindkraftsel finns tillgänglig varje dag under dygnets alla timmar.. vilket definitivt inte är fallet..
  Tex varierar Produktionen av vindkrafts el under så långa perioder som en vecka med en faktor 10. från ca 0.25 twh/v till rund 2.5 twh/w. under kortare perioder, typ ett dygn kan variationerna vara så stora som en faktor 100!! från i princip ingen produktion alls till kanske upp till 10-15% av all el som produceras den dagen.. Men för att vindkraft skall fungera överhuvudtaget krävs ju ständigt back-up av el från vatten eller annan värmekraft som kan reglera svängningarna..

 2. Emma Ros skriver:

  Mig veterligen är det ointressant att jämföre Telge Energi och Telge Kraft då de är olika företag. De ingår förvisso inom samma koncern men har väldigt olika mål och olika kunder. Telge Kraft tar hand om företagskunder med många miljoner kilowattimmar medan Telge Energi satsar på privatkunder.
  Att t.ex. Vattenfall har ett betydligt större omfång på sin kundstock och då naturligtvis redovisar sina inköp av el för hela sin kundstock liksom Telge Energi gör, kan väl Telge Energi inte klandras för?
  Om Kjell Jansson vill ha Telge Energis systerbolag med i jämförelsen bör han tipsa smutselskollen istället om ett bolag han saknar.
  Att Telges kommunala bolag sysslar med olika saker är väl ingen nyhet, i koncernen finns bl.a. även ett fastighetsbolag och ett återvinningsbolag. Ingen av dessa står på barrikaderna såsom Telge Energi gör.
  Det är för att de är olika företag med olika mål. Att Vattenfall eller andra företag inte har gjort likadant är knappast Telge Energis fel.

 3. Erik Dotzauer skriver:

  Kanske vore lämpligt att starta sidan http://www.smutskastningskollen.se. Kunde ju vara intressant att se hur Telge Energi placerar sig på den listan.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet