Fastighetsskatten på vattenkraft: 8 öre per kWh

Fastighetsskatten på vattenkraft: 8 öre per kWh

Med fortsatt hög fastighetsskatt och dessutom höjda taxeringsvärden kommer vattenkraften beskattas på en nivå som riskerar framtida investeringar. Det säger Torbjörn Tärnhuvud, vd för E.ON Vattenkraft Sverige.
– 2013 kommer fastighetsskatten för E.ON:s vattenkraft vara ungefär 8 öre per kWh. Kostnaden för att producera vattenkraft kommer att öka väsentligt, säger han.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Förra veckan lade regeringen fram sitt förslag till statlig budget. Det finns inga tecken på annat än att fastighetsskatten för vattenkraften kommer att fortsätta ligga högt. Och när taxeringsvärdena beräknas stiga med 70 procent kommer skatteuttaget från energibranschen att öka med ytterligare 2,5 miljarder kronor under 2013, enligt Svensk Energis beräkning. 

Vattenkraften beskattas hårdast, eftersom regeringen sedan 2008 successivt höjt fastighetsskatten för just vattenkraft. 2008 höjdes den till 1,2 procent och i dag ligger den 2,8 procent.
– Att taxeringsvärdena kommer att stiga under 2013 och att fastighetsskatten har höjts gör sammantaget att kostnaderna ökar väldigt kraftigt. Nästa år kommer E.ON Vattenkraft att betala över 600 miljoner kronor i fastighetsskatt, det är en ökning med mer än 200 miljoner kronor jämfört med i år. Det är otroligt mycket pengar. Det är mer pengar än vad vi investerar per år i att utveckla och bibehålla den kapacitet vi har i vår vattenkraft i dag, säger Torbjörn Tärnhuvud, vd för E.ON Vattenkraft Sverige.

E.ON har räknat på hur stor fastighetsskatten nästa år kommer att vara per kWh. Det rör sig om ungefär 8 öre. Det kan ställas i relation till sommarens elpriser som periodvis var nere på just 8 öre per kWh. Risken är nu att framtida investeringar får stryka på foten, menar Torbjörn Tärnhuvud.
– På kort sikt kan jag inte peka på att den eller den investeringen kommer att utebli. Men på längre sikt kommer det att få betydelse, det är jag helt övertygad om. Vi är en del av en internationell koncern där beslut om investeringar ska fattas i jämförelse med all annan verksamhet. Nu blir det svårare för oss att visa att våra vattenkraftprojekt är så konkurrenskraftiga att investeringarna ska ske här. De här besluten fattas ju inte godtyckligt utan bygger på vad pengarna gör mest nytta. Det finns en risk att investeringarna kommer att göras någon annanstans än i Sverige, säger han.

Torbjörn Tärnhuvud har respekt för att regeringen och riksdagen fattar besluten om skatterna och besluten får man agera utifrån. Men han kan ändå tycka att det blir lite märkligt att vattenkraften beskattas på det här viset, när politikerna samtidigt vill nå klimatmålen.
– Vattenkraften ger ett jätteviktigt och mycket positivt bidrag till att nå de globala miljömålen. Dels att energislaget i sig inte ger några utsläpp, dels som en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna nå de nationella målen för vindkraftutbyggnaden men också andra klimatmål. De gör det helt enkelt tuffare för oss att kunna bidra genom den här beskattningen, säger Torbjörn Tärnhuvud.

1 Kommentar
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Mattias Glad skriver:

    Eon och de andra har ju skurit guld med täljkniv på sina vattenkraftverk de senaste åren tack vare marknadspriserna som sätts efter dyraste elproducenten (kol, gas). Vinstmarginalen är 72%!!. Svårt att tycka synd om dem. Det är helt rätt att en del av vinsten går tillbaka till svenska folket via ”vattenskatten” i stället för att hamna hos de tyska ägarna eller i Eons omtalat generösa chefsbonusar.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet