Energi-vd: Sverige behöver helhetstänk för att nå hållbarhetsmålet

Energi-vd: Sverige behöver helhetstänk för att nå hållbarhetsmålet

Fridolf Eskilsson är vd för Jönköping Energi, han vill se en energipolitisk förändring som innebär ett tydligt systemtänk där styrmedel och skatter utformas med kapacitet som ledstjärna.
– Det viktiga blir inte hur mycket energi vi använder utan när vi använder den, säger han.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Att använda energi innebär en påfrestning på vår miljö, därmed är all minskning av energianvändning det absolut mest viktiga. Nej, så enkelt är det inte menar Fridolf Eskilsson, vd för Jönköping Energi. 

– Tack vare teknikutvecklingen pekar det mesta på att solens och jordens energiflöden, bio, vind, våg och sol, kommer att kunna fångas till rimliga kostnader. Detta är en viktig utgångspunkt och utmaningarna blir därför att flytta och lagra dessa energitillgångar, säger han.

Han exemplifierar med sommarhuset vid sjön som är försett med solceller på taket. Genom dessa värms vattnet till hushållet upp, disk- och tvättmaskin drivs och vattnet pumpas upp från sjön till huset. Det här klarar solen galant under årets soligaste månader och den här energianvändningen är inget som orsakar problem, menar Fridolf Eskilsson. Men det är när solen inte skiner, när det är kallare ute och vi helt plötsligt har ett behov av annan kapacitet för att kunna ta en dusch med varmvatten eller värma upp vårt hus.

Den här kapaciteten får vi från elnätet tack vare att någon i en annan ände av nätet då serverar den kapacitet som vi vill ha.
– Det viktiga blir inte hur mycket energi vi använder utan när vi använder den, säger Fridolf Eskilsson.
Det innebär också att om man drar ut resonemanget att allt hänger på om vi kan skapa en samverkan mellan de aktörer vars ansvar omfattar produktion, distribution och användning. Lyckas branschen samverka på rätt sätt kommer kunderna styra sin användning eller hitta lagringsmöjligheter för energin över tid, resonerar Fridolf Eskilsson.

– Därutöver krävs det naturligtvis väl utbyggda distributionssystem som gör det möjligt att flytta energi mellan kunder, energilager och producenter. Mikroproduktion kan matchas mot storskalig och så vidare. För sommarhuset vid sjön innebär detta en lösning medan fastigheten i storstaden har en annan med vattentank i källaren väl integrerat med energinäten fjärrvärme, fjärrkyla och de olika kraftslagen solceller, vindkraft, vågkraft, kraftvärme, energilagring och tankstationer för fordon, säger han och fortsätter:

-Vattenkraftens styrka blir med detta synsätt ännu tydligare. El som kan användas när efterfrågan finns blir extra värdefull. Vattenkraften måste verkligen värnas.

Men för att lyckas ro det här i land måste det till ett helhetsperspektiv på energifrågan. Problemen är att dagens styrmedel och skatter har fel fokus, till exempel dagens byggregler som inte styr på helhet. En annan är att varje fråga hanteras isolerat från varandra, ett exempel är elnätbolagens roll, menar Fridolf Eskilsson.
– Elnätsbolagens enda styrparametrar i dag är låga kostnader och att inte ha några elavbrott, det håller inte.

Elnätsbolagen är ryggraden i elsystemet, utan dem kommer vi aldrig fram, säger han och fortsätter:
– Vi behöver en vision för branschen. En vision som säkerställer konkurrenskraft med hållbar utveckling. Det vore naturligt med en politiskt initierad energikomission där myndigheter och branschföreningar måste samordna sig, där kundorganisationer och industrin representeras och där naturligtvis politiken har ordförandeskapet, säger Fridolf Eskilsson.

1 Kommentar
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. J-G Hmg skriver:

    Fridolf Eskilsson exemplifierar sitt helhetstänk med sommarhuset vid sjön som är försett med solceller på taket. Det är helt OK. Den i sammanhanget viktiga transportsektorn, nu till 90 % fossilberoende som bensin/diesel-driven, snuddar Eskilsson bara vid i förbigående med tre ord ”… tankstationer för fordon …”.

    De starka särintressena BigOil/BigGas och Energigas Sverige pläderar för enormt dyra gasmackar och dito fordon. Som jag ser det kommer det snart nog visa sig vara felinvestering av stora mått. Vi har redan en infrastruktur för flytande drivmedel. De förnybara kraftslagen ”solens och jordens energiflöden bio, vind, våg och sol” kan idag förvätskas genom att de får elektrolysera vatten till väte och syre, där syret kan användas till oxyfuelavskiljning av CO2 och vätet till hydrering av denna CO2 till metanol. En sådan ”metanolekonomi” (George Olah, nobelpris kemi 1994) erbjuder lagring av intermittent el, möjlighet att avfossilisera tpsektorn, råvara till kemindustrin som ersättning för alla de kolväten som nu kommer från fossilen. Kort sagt, en lösning på både energi- och klimatfrågan.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet