Elnäts-vd: Elprisområdena ger Värnamo sämre konkurrenskraft

Elnäts-vd: Elprisområdena ger Värnamo sämre konkurrenskraft

Värnamo ligger på ”fel” sida gränsen mellan elprisområde 3 och 4. Det högre elpriset innebär försvagad konkurrenskraft för såväl bygden som företagen. Det menar Göran Hansson, vd för Värnamo Elnät.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Göran Hansson har sedan han förstod att Värnamo skulle landa i elprisområde 4 drivet en kamp för att riva upp beslutet som innebär att Sveriges elmarknad är uppdelad i fyra elprisområden. 

– Det dyrare elpriset försämrar Värnamos attraktionskraft. Det ger också sämre konkurrenskraft, särskilt för industrin som kräver mycket el. För hela elnätsområdet transiterar vi 250 till 270 GWh per år, med den ursprungliga beräknade prisskillnaden mellan elprisområde 3 och 4 på 5 öre per kWh innebär det ökade kostnader för våra kunder på totalt 13,5 miljoner kronor. Då hela vår elnätsverksamhet omfattar 60 miljoner kronor varje år är det en stor kostnadsökning, säger Göran Hansson.

Han är medveten om att prisskillnaden sedan inte blivit lika stor som beräknat, men det var utifrån denna prognos som kunder tecknade avtal. Nu tecknar de nya avtal med mindre skillnader och Göran Hansson menar att för reformens skull var det nog tur att prisskillnaderna inte har blivit större, då hade vi sett ett helt annat motstånd, tror han.

Har ni sett några konkreta resultat på grund av prisskillnaderna mellan elprisområdena?
– I dagsläget kan jag inte säga att jag har det. Men bland våra företagskunder ser vi att vi inte har fått den återhämtning som vi hade räknat med. Om det beror på att de arbetar mer energisnålt, producerar någon annanstans eller om det är en allmän trend, vet jag inte.

En annan invändning Göran Hansson har mot elprisområdesindelningen är att gränsdragningen mellan område 3 och 4 har sina brister. Han menar att man inte har beaktat att de faktiska flödena i näten inte följer det ”flaskhalsstreck” som ritats på kartan. Detta gör att delar av region- och lokalnäten som fysiskt matas från område 3 ändå har placerats i område 4, däribland Värnamo. Sedan tycker han att det är fel att det är elhandelskunderna som ska belastas, han hade hellre sett att Svenska Kraftnät hade tagit kostnaderna.

– Det här belastar elhandelskunderna direkt. Hade Svenska Kraftnät i stället valt att lägga kostnaden i sin nätbudget hade det för stamnätsägaren funnits ett tydligt incitament att bygga bort flaskhalsarna och man hade fått en naturlig balans mellan hur mycket nät man behöver bygga för att minimera totalkostnaden för flaskhalsar och anläggningskapital. Det hade varit mer naturligt företagsekonomiskt än att göra som nu, säger Göran Hansson och fortsätter:
– Det är i och för sig kunderna som får betala i slutändan hur man än gör, men det är mer rimligt att lägga kostnaderna på Svenska Kraftnät.

Hur skulle du vilja att flaskhalsfrågan löstes?
– Tidigare hade man exportbegränsningar och vår nätstruktur är byggd för detta. När vi nu inför möjligheten till ett utökat flöde mellan länderna saknar vi den nätstruktur som krävs. Problemet accentueras av den mängd ny produktion som tillkommer i landet på en marknad utan tillväxt, exporten lär öka, säger Göran Hansson, som vill se en redovisning av de effekter som en sammankoppling med andra elmarknader innebär och göra tydligt för elkunderna varför de skulle gynnas av detta.

– Svenska Kraftnät investerar gigantiska belopp där mycket går till att binda samman den nordiska elmarknaden med andra marknader. Det kommer att medföra högre elpriser i Sverige och att då dessutom lägga lejonparten av kostnaderna för nätinvesteringarna uppe på detta som grädde på moset, det frågar jag mig om de svenska elhandelskunderna är beredda att finansiera.

Värnamo Elnät driver frågan juridiskt med målet att få elprisområdesreformen uppriven.

1 Kommentar
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. NilsLennart skriver:

    Läget är nu sådant att SVK har fått extra flaskhalsintäkter i storleksordningen 2 miljarder PÅ GRUND AV den införda reformen. Dessa skall naturligtvis i någon form återföras till elkunderna i SE4.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet