Den småskaliga vattenkraften är hotad

Den småskaliga vattenkraften är hotad

Att regeringens förlängda arm agerar mot en utveckling av både småskalig vattenkraft och arbetstillfällen på landsbygden är allvarligt. Direktiven från regeringen måste vara tydliga på denna punkt. Regeringen via sina länsstyrelser bör göra halt i nu pågående processer tills utredningen om den småskaliga vattenkraften blir klar och beslut om den tas.

Den småskaliga vattenkraften runt om i Sverige har under lång tid bidragit med miljövänlig energi och bidrar alltjämt med det. Verksamheterna bygger på allt från vattendomar från sent 1800-tal till tillstånd som dateras tillbaka till 1400-talet. Det är gammal beprövad kunskap som nu med ny modern teknik effektivare tar till vara kraften i vattnet som rinner genom landskapet – teknik som används för att lokalt utveckla arbetstillfällen och förädla produkter från närområdet. 

Nossan är ett av alla vattendrag med små kraftverk som i Essunga kommuns turistbroschyr beskrivs som ett av Europas artrikaste vattendrag. Trots att samma vattendrag under århundranden varit källa för sågverk längs ån så är artrikedomen stor. Det brukar annars vara ett av argumenten mot verksamheterna. Men nu har Länsstyrelsen i Västra Götalands län tänkt sig något annat.

Många ägare till vattenkraftverk har på senare tid fått brev från länsstyrelsen. I breven uppmanas kraftverksägare, med hot om vite, att söka tillstånd enligt miljöbalken. Ett tillstånd med miljöprövning är kostsamt, och kostnaden är inte relaterad till omsättning eller det faktum att det redan finns gamla tillstånd.

Det går i stället att göra förbättringar för biologisk mångfald med enkla medel. Det finns flera exempel på det runt om i landet. Bakgrunden till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns agerande är ett utslag i mark- och miljödomstolen. Andra länsstyrelser har valt att agera annorlunda, på ett sätt som inte slår ut de små vattenkraftverken.

Samtidigt pågår nu en utredning om den småskaliga vattenkraften i Miljödepartementet som är kopplad till arbetet med EU:s vattendirektiv, som tidigare i vår fick ett tilläggsdirektiv från den då sittande regeringen (dir. 2014:38). Det har ännu inte landat för beslut. Det skulle kunna vara skäl nog för länsstyrelsen att avvakta utredningen innan man agerar som man nu gör.

Att regeringens förlängda arm agerar mot en utveckling av både småskalig vattenkraft och arbetstillfällen på landsbygden är allvarligt. Direktiven från regeringen måste vara tydliga på denna punkt. Regeringen via sina länsstyrelser bör göra halt i nu pågående processer tills utredningen om den småskaliga vattenkraften blir klar och beslut om den tas. I nästa steg måste hänsyn tas till att det är verksamheter som har tillstånd, och den eventuella tillståndsprövning som i så fall ska ske måste vara till skälig kostnad i relation till omsättningen. Det får inte vara så att dessa verksamheter som gör så mycket rätt stoppas nu när Sverige, Europa och världen skriker efter energikällor som inte hotar vår framtida existens.

Gör halt. Tänk till. Gör allt för att den småskaliga vattenkraften ska få förutsättningar att utvecklas ännu mer.

Annika Qarlsson (C) Riksdagsledamot

Jag motionerar i frågan, motion: 2014/15:C501, och har även sänt in en interpellation 2014/15:119 för debatt med Miljöminister Åsa Romson i kammaren inom några veckor.

10 Kommentarer
Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Ragnhild Ahrel skriver:

  EU:s ramvattendirektiv är ingen lag. Det är Sverige som stiftat lagar på området.
  Det handlar inte om ny utbyggnad i orörda vatten.
  Länsstyrelserna i södra Sverige är mycket aktiva i sin iver att stoppa mindre kraftverk – i området där elen är som dyrast vill man ta bort elproduktion!! Märkligt

 2. mikael fjäll skriver:

  våra vattendrag ska inte byggas ut ett enda dugg mer, artrikedom och fiskbestånd ska värnas i dag, ekonomiska vinster får faktiskt stå tillbaka, för det gör mer skada än nytta i naturen, och den måste vi vara rädda om i dag! Det verkar normalt i dag att strunta helt i dom som kommer efter oss, bara roffa åt sig av allt! är det så vi vill värna om våran nästa generation, då kommer jag att kämpa mot med ALLA medel! micke!

 3. Peder Malmlöf skriver:

  När vi nu har ett överskott på el i Sverige, och mer än 90% av all vattenkraftsproducerad el kommer från 10% av det totala antalet kraftverk, kan jag inte förstå varför de 90% av vattenkraftverken som har en så marginell betydelse för elförsörjningen ska få fortsätta. De har en förödande inverkan på miljön (att miljön till stor del är under vatten gör den inte mindre till miljö för det) utan att tillföra särskilt mycket. Att de fick tillstånd på 1800-talet, då man inte förstod bättre, betyder inte att de bör få förnyat tillstånd nu när vi fått ny kunskap. I USA har man åtminstone förstånd att ompröva tillståndsgivningen med jämna mellanrum (tror det är var tjugonde år), vilket gör att man kan anpassa sig till rådande forskningsläge. Att vi alltid gjort fel är inget skäl att fortsätta, och det finns ingen anledning att försöka ”rädda” ett litet antal arbetstillfällen som förstör så mycket för att bidra så lite.

 4. Ingvar Andersson skriver:

  Äntligen ett förnuftigt inlägg om småskaliga vattenkraftens fördelar, tack Annika
  I vissa kretsar kommenteras att småskaliga vattenkraften är ”försumbar”, men ett litet räkneexempel:
  Ett småskaligt vattenkraftverk som producerar 1 000 000 kWh/år lämna tillräckligt med elenergi att driva drygt 300 eldrivna elbilar 1 500 mil vardera! Den reducerade bensin förbränningen blir då, om vi antar 0,6 liter/mil i snitt förbrukning, 270 000 liter/ år som detta lilla vattenkraftverk reducerar!
  Tänk vad många koldioxid fria fiskeresor till blev till våra outbyggda älvar!
  Jag vet inte men kan det gått någon förbi att största hotet idag mot mänskligheten är den globala uppvärmningen, att då lägga ned fungerande utrustningar som funnits i vattendragen i ett halvt eller flera sekel är för mig en gåta.

  Ingvar

 5. Roger Johansson skriver:

  Nu finns det elöverskott i 10 till 20 år.Vattenkraften är vår största miljöbov. Dax att riva alla små kraftverk (1800 st.)som endast bidrar med 3-5% av elen. En rivning skulle innebära fria vandringsvägar för våra fiskar och ålen m.m. Detta i sin tur skulle öka fisketurismen som säkert ger mer pengar än elen.

 6. Anders Olsson skriver:

  Här har vi alltså en riksdagsledamot för ett seriöst parti som uttalar sig i ett ämne som hon uppenbarligen har noll kunskaper om. Var tvungen att ta fram ”skämskudden”. Läs på och återkom!

 7. Jens Nilsson skriver:

  ”För att lokalt utveckla arbetstillfällen och förädla produkter från närområdet” Herregud Annika!!! Läs på! Om du verkligen vill kämpa för glesbygden så är du rejält förd bakom ljuset! Svälj stoltheten och gör lite egen research på detta område. Vill du så är du välkommen till Småland för en guidning bland de kraftverk som du kallar ”arbetstillfällen på landsbygden”. Gör om och gör rätt, eller stå för det du säger men kalla det inte glesbygdsutveckling!!

 8. Fredrik Andskär skriver:

  Arbetstillfällen med småskalig vattenkraft???
  Lite tidigt med aprilskämt! Att få friska vattendrag skulle generera 100-tals% mera arbetstillfällen!
  Den enda som håvar in pengar är kraftverksägaren
  ingen annan! Smådkaliga vattenkraftverk ställer till med större skada än nytta för Sverige då den inte har någon reglerfunktion som storskalig vattenkraft och att den producerar minimalt med ström med maximal förstörelse för vattendragen!
  All miljöfarlig verksamhet ska regleras med miljöbalken, varför ska vattenkraften ha fribrev????

 9. Per Persson Eckerström skriver:

  Det blir så mycket här så vi får ta det punktvis.

  1. Vattenkraften är inte miljövänlig och det är idag inte ens tillåtet att marknadsföra den som sådan. De vattendrag som idag har vattenkraftverk uppnår inte god ekologisk status främst p.g.a att kraftverken helt enkelt spärrar av vandringsvägar.

  2. De ägare som får brev om att söka tillstånd bedriver en olaglig verksamhet då vattenkraftverk SKALL ha tillstånd, det står så i miljöbalken. Det är nu inget konstigt i det eftersom vi numer vet om att vattenkraftverk påverkar miljön så illa som de gör. Ett annat problem är att Länsstyrelsen bl.a. har som uppgift att utföra tillsyn på vattenverksamheter. Finns det då inget tillstånd så finns det ju heller inga regler att följa och hur skall Länsstyrelsen kunna utöva tillsyn om vi har miljöfarliga verksamheter som bedrivs utan regler och begränsningar?

  3. Andra Länsstyrelser agerar inte annorlunda, det finns ett fåtal som är lite försiktigare än O läns men det är ju definitivt inget som uppmuntras och man undrar ju om det är toppstyrda sådana.

  4. Något direktiv med den beskrivningen kan jag inte hitta. Är det påhittat? Kan det vara den egna interpellationen som menas?
  Interpellation 2014/15:119 Hot mot småskalig vattenkraft.

  Frågan som uppstår med det sista uttalandet blir direkt; menar Annika på fullaste allvar att vi skall lägga lagen åt sidan för att hon lämnar en interpellation?

  Och med det som Annika förordar här så måste det ju också vara helt okej att jag skaffar mig en långtradare och börjar köra transporter åt företag. Jag har ju inget körkort för tung lastbil men om det ageras så som Länsstyrelsen nu gör mot tillståndslösa kraftverk så borde jag ju alltså rimligtvis kunna få ett år på mig att ta körkort om jag ertappas. Eller gäller inte lika inför lagen när det kommer till småskalig vattenkraft?

  Vore inte det riktiga att egentligen anmäla otillåten vattenverksamhet enligt det som står i miljöbalken.

  Jag kan dessutom berätta att alla de där arbetstillfällena som ges i glesbygd är ren och skär nonsens. Det är ett fåtal människor som dyker upp hela tiden kring det här och när de bygger om så hjälps de åt. Det senaste besöket jag gjorde i min närhet så var det tre vattenkraftverksägare som var på plats och jobbade eller om de kanske övervakade polackerna som byggde det skall jag låta vara osagt. Men ta gärna fram lite statistik på alla dessa arbetstillfällen, det vore bra då det verkar som om att de inte ens klarar av sina egna omkostnader utan att ha ersättning via elcertifikat.

  /Per

 10. Kenneth Johansson skriver:

  GRUNDFEL, det är de små vattendragen som hotas av småskalig vattenkraft!

  Den småskaliga vattenkraft som idag gör vinst på att utöva miljöskadlig verksamhet hotas inte, den borde aldrig byggts och måste därför, likt annan miljöskadlig verksamhet, saneras bort.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet