DEBATT: Elen självklar för att bygga det hållbara samhället

DEBATT: Elen självklar för att bygga det hållbara samhället

Klimatmötet i Warszawa är precis avslutat. Om inte annat var mötet en påminnelse om att klimatfrågan måste hanteras. Och här har elen en helt central roll. Elen har de egenskaper som krävs för att nå balans mellan miljö, ekonomi och det sociala – en balans som leder till hållbar utveckling.

Föreställ dig dagens samhälle utan el: tankar på ditt upplysta hem i höstmörkret, tågresan till släkten över jul och mobiltelefonen som blinkar till får dig att snabbt inse hur oumbärlig elen är. Dess plats i samhället är självskriven och Sverige skulle inte ha kunnat moderniseras och utvecklas på samma sätt utan el. Under närmare 150 år har elen bidragit till att skapa såväl välstånd som bekvämlighet och det ska den fortsätta att göra. Men på vilket sätt? 

Elbranschen har hittills varit för dålig på att visa vilket samhälle vi vill vara med och skapa. Avsaknaden av tydliga visioner har gjort att vi som bransch har fått befogad kritik, för det vi har gjort har inte kunnat ses i ljuset av vilket samhälle vi vill ha. Men avsaknaden av vår framtidsbild gör vi något åt nu. Svensk Energi har i skriften Ladda Sverige – Framtidsbilder för att hållbart Sverige beskrivit hur vi önskar att framtiden ska se ut. Svensk Energi vill med det här initiativet visa att branschen ska vara en central aktör för att skapa morgondagens hållbara samhälle.

Vi vill att bekvämligheten i våra hem och flexibiliteten i våra jobb ska öka – för då blir det enklare att lägga livspusslet. Vi vill att svensk industri och företagsamhet ska fortsätta blomstra och skapa välstånd. Vi vill att forskningen ska hitta fler energieffektiva lösningar. Vi vill att vi ska göra allt för att nå offensiva klimat- och miljömål.

Vi menar att det är viktigt att först måla den bild av framtiden som man vill nå, för att i nästa steg hitta de konkreta lösningarna till hur det ska bli möjligt. Bilder av något önskvärt föder nämligen alltid idéer om vilka lösningar som kan vara lämpliga eller som behöver utvecklas för att nå dit, att skapa en framtid som enbart utgår från befintliga lösningar begränsar och hämmar.

Vi hoppas och tror att fler än oss ställer upp på att nå den framtid vi målar upp och då återstår: hur når man hit?

Elbranschen ser elen som en helt integrerad och vital del i utvecklingen av morgondagens samhälle. Elen har de egenskaper som krävs för att nå balans mellan miljö, ekonomi och det sociala – en balans som leder till hållbar utveckling. Nyckeln för att lyckas konkretisera vägen fram till målen är att bryta oss loss från dagens samtal, som ofta låser sig vid enkla slagord om vilken specifik teknik som skulle vara den bästa. Frågan är mycket mer komplicerad än så och måste därför ta sin utgångspunkt i hur man vill att morgondagens samhälle ska se ut. Visst måste vi vara medvetna om att mycket av dagens teknik kommer att fortsätta användas över en lång tid framöver, men lika medvetna måste vi vara om att nya tekniker kommer att utvecklas och ta större plats – inte minst inom elproduktionen.

Redan i dag kan elbranschen se att vi är i början av en omställning och att mer väntar runt hörnet. Vårt stabila elsystem kan inte längre tas för givet när förutsättningarna förändras i grunden. Men vi måste ha ett stabilt elsystem och då gäller det att vara öppen för olika lösningar för att nå målet. Vi inser att en mångfald produktionsslag, en genomtänkt energieffektivisering och påtagliga produktivitetsförbättringar är vägen fram för den omställning av vårt energisystem som pågår. Här har energibranschen både kompetens och vilja att bidra med utvecklingen mot våra framtidsbilder. Men det behöver vara många som bidrar.

Svensk Energi vill därför bjuda in fler att delta. Vi har medvetet målat våra framtidsbilder med breda penseldrag för att på det sättet öppna för fler att vara med och bidra, fördjupa och konkretisera bilden och inte minst vägen dit. För arbetet mot det hållbara samhället där det blir balans mellan miljö, ekonomi och det sociala kräver att vi är många som deltar och engagerar oss.

Elbranschen har hittills inte lyckats vara tillräckligt visionär och ha en bild av hur vi vill se framtiden, men det vill vi ändra på nu.

Malin Thorsén
Projektledare på Svensk Energi

ÖVRIGA ARTIKLAR I DEBATTEN:
Fredrick Federley, riksdagsledamot och kandidat till EU-parlamentet
Fredrik Bergström och Tore Englén, WSP

Anders Mathiasson, vd för Energigas Sverige

Niclas Damsgaard, chef för Sweco Energy Markets
Tommaso Auletta, chef för ABB:s enhet för energieffektivisering
Mikael Höök och Simon Davidsson, forskare vid Uppsala Universitet
Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen
Lotta Gröning, samhällsdebattör

Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet