Dåliga förutsättningar för kommissionen att skapa långsiktig hållbar politik

Dåliga förutsättningar för kommissionen att skapa långsiktig hållbar politik

Förutsättningarna för att energikommissionen ska komma fram till en långsiktig hållbar politik är tyvärr små. En framkomlig väg till någon form av överenskommelse kan vara att MP blir tvungna att acceptera en långsammare avveckling av kärnkraften och kanske till och med några nya reaktorer.

Tyvärr kommer en sådan eftergift för de gröna att kräva en ännu större utbyggnad av vindkraften.

Statsminister Stefan Löfven har sedan han tillträdde som partiledare talat om behovet av blocköverskridande samarbete. Genom decemberöverenskommelsen slog han knock-out på allianspartierna. Nu kommer nästa steg nämligen energikommissionen. Just nu håller energiminister Ibrahim Baylan på att arbeta fram riktlinjer för en energikommission. Han träffar företrädare för branschen och antar jag även pratar med de övriga partierna om upplägget för kommissionen. 

Baylan har ingen lätt uppgift, på ena sidan står Miljöpartiet och på den andra Moderaterna och Folkpartiet. Den stora knäckfrågan blir förstås kärnkraften. MP vill avveckla den snabbt, medan de båda allianspartierna till och med vill bygga ut den. Socialdemokraterna vill både och, partiet är splittrat och ledningen otydlig. Den andra avgörande frågan kommer att handla om vindkraften. Det är oerhört viktigt att få fram en långsiktig energipolitik.

För att lyckas med det behövs det både oberoende aktörer och en öppen debatt utan låsningar. Problemet med att energikommissionen är just parlamentarisk är bristen på självkritik inom alla medverkande partier. Samtliga partier både till höger och vänster har misskött energipolitiken. De har gjort Vattenfall till en lekstuga för styrelseproffs med stora bonusar, de storsatsar på vindkraften och kör över människor och förstör naturvärden som värsta baggböleri. Sist men inte minst har de sett till att svenskt näringsliv har förlorat sin konkurrensfördel när det gäller vettiga elpriser. Sverige var först att avreglera elmarknaden medan övriga EU-länder behöll sitt statliga monopol och det var på den tiden öknamnet ”Die dummen schweden” återuppstod.

Förutsättningarna för att energikommissionen ska komma fram till en långsiktig hållbar politik är tyvärr små. En framkomlig väg till någon form av överenskommelse kan vara att MP blir tvungna att acceptera en långsammare avveckling av kärnkraften och kanske till och med några nya reaktorer. Tyvärr kommer en sådan eftergift för de gröna att kräva en ännu större utbyggnad av vindkraften. Utgångspunkten för Energikommissionen är att Sverige ska ha 100 procent förnybar energi har energiminister Ibrahim Baylan konstaterat.

Det finns redan ett regeringsbeslut på att subventionerna till vindkraften ska öka ytterligare för att nå målet att minst 30 terawattimmar ny el ska produceras från förnybara källor 2030. Centern och Annie Lööf vill se 100 procent förnybar energi inom en generation. Problemet med sådana utgångspunkter är att energiförsörjningen knappast blir långsiktig, eftersom vindkraften inte löser problemen med energiförsörjningen. Det är bara FP och Anna Kinberg Batra som har en relevant verklighetssyn på det området. Till DI sa Anna Kinberg Batra nyligen: ” – Trots att vindkraften har tiofaldigats ungefär under alliansens tid och att vi rekordproducerar förnybart så motsvarar det inte på långa vägar den elförsörjning som vi får från kärnkraften. Vi bor glest, vi har tung basindustri och det är oftast kallt på vintern. Då måste Sverige funka.”

Folkpartiet har länge insett vindkraftens brister. Det har påbörjats ett uppror mot statens exploatering av miljön. Jag fick ett brev från en person i Ramsele han skriver så här:

Jag bor i övre Ångermanland. Platsen heter Ramsele. En vacker trakt med sina älvdalar och skogar. Nu pågår emellertid en exploatering utan dess like i vindkraftens tecken. Riskkapitalister, skogsbolag, markägare inkl. svenska kyrkan exploaterar nu vår miljö med tusentals vindkraftverk i Jämtland och Västernorrland. SCA talar exempelvis om att de kan härbärgera över 2000 stora verk på sin skogsmark. Vissa projekt har sålts som paket till kommuner och utländska städer som exempelvis München som köpt ett stort projekt i Sidensjö med 48 verk där Nordisk Vindkraft (ägt av ett engelskt rikskapitalbolag), SCA, kyrkan och lokala markägare får kamma hem vinsten i form av feta arrenden. Projekten är ibland mycket stora med upp till 100-200 verk i stora parker. För de båda länen kan komma att finnas långt över 2000 verk på 150-200 platser. Hela kartan kan bli täckt av dessa installationer. Om alla dessa verk installeras så kommer de nästan att klara Sveriges mål om att producera 20 TWh/år på land. I Sverige lär pågå projektering av verk som skulle kunna producera 80TWh/år. Vad är det som pågår? Rena huggsexan tydligen. Det måste finnas en massa pengar att tjäna på sina håll varför annars denna frenesi. Skumt!

Länge har också den elintensiva industrin protesterat mot regeringars energipolitik. Många företag har haft svårt genom de höga elpriserna att klara konkurrensen. Vi har med andra ord politiker som för en energipolitik som inte är förankrad bland väljarna. En politik som i brist på nytänkande hittar desperata och dåliga lösningar och som tillåter statliga Vattenfall spela bort statens säkra inkomster av vattenkraften. Egentligen borde vi gråta.

Det är verkligen skäligt att oberoende kunniga aktörer får en plats i energikommissionen så att inte också den blir en politisk lekstuga. Aktörer som har förmågan att bredda tänkandet och som kan föreslå olika lösningar för en långsiktig politik.

14 Kommentarer
Av Lotta Gröning
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Klas Roudén skriver:

  För att uppnå det politiska målet för vindkraftutbyggnaden måste kraftsystemets reglerresurser kraftigt ökas. I dagsläget finns dessa i huvudsak hos vattenkraften. Men för att öka dess reglerresurser finns flera hinder; legala, tekniska och ekonomiska. Se min egen debattartikel 3 sept 2014 på detta forum, ”Vindkraftens reglerbehov kräver…”. För att upprätthålla dagens driftsäkerhet och stabilitet i kraftsystemet vid ökande vindkraftutbyggnad måste alltså även reglerresurserna succesivt ökas. Om så ej sker kan detta komma innebära att färdigbyggda vindkraftanläggningar ej får utnyttjas som planerats och därmed bli olönsamma. För politikerna törs väl knappast ta upp frågan om sänkt driftsäkerhet p g a vindkraftutbyggnaden?

 2. Bengt Hellman skriver:

  Lotta Gröning har tidigare slagits för glesbygden. Nu har hon gått vilse. Vad behöver Norrlands inland, inte är det att det ska bli ännu tystare och mer avfolkat.

  Vindkraften är en möjlighet till jobb och utveckling runt om i Sveriges glesbygder. Det är stora investeringar det handlar om. 5 TWh årlig vindkraft innebär investeringar på 50 miljarder kronor. Men, Lotta Gröning vill tydligen hellre ha investeringar söder om Göteborg än jobb på många platser i Norrland.

 3. Leo Vidgren skriver:

  Världen står inför en energikris, när fossilbaserad energiproduktion skall reduceras från 86% till under 20% på 50 år. Alternativen är få. Enligt Hans Blix är en utbyggnad av kärnkraften en rimlig lösning. Dagens 450 reaktorer ökas till 4000. Med utveckling av 4:e gen kärnkraft blir avfallet destruerat och energiutbytet 50-faldigat. Världens hopp står till Putins Ryssland, som nu startar upp en 800 MW-reaktor av den typen.

 4. Ingemar Eriksson skriver:

  Människor och verksamheter vill alltid ha el tillgängligt. El är en bra form att transportera energi och i vårt glesbefolkade land är det rimligt att vi har valt bara el, inte gas också.
  För att el ska finnas måste det finnas el från både lagrade produktionskällor, vattenkraft, kärnkraft och fossil och oplanerbara som sol och vind.
  Sen måste frågan ställas främst till kärnkraftmotståndarna: Vem ska finansiera bidragen till vindkraft den dag man lyckats lagt ner kärnkraften? Kärnkraften beskattas med ca 5 öre/kWh och vindkraft subventioneras starkt. Hur ska elcertifikaten tas ut den dag vindkraften står för 30% av elproduktionen?

 5. Lars Colliander skriver:

  Sorgligt att Välfärdssverige saknar politisk vilja och kapacitet att åstadkomma en miljövänlig och säker energiförsörjning, som inte enbart får vår industri att stanna kvar utan att våga utvecklas och dessutom locka hit ny tillverkningsindustri. Detta är emellertid omöjligt med ett tillväxtfientligt parti i Regeringen!
  Bygg ny modern kärnkraft nu!!! Sätt igång!!!

 6. Dag Mattsson skriver:

  Hatten av för Lotta Gröning som står upp för oss glesbygdsbor, det är det sannerligen inte många som gör. Vore vindkraftsetableringar något positivt så skulle de ske i Stockholms som har goda vindresurser och närhet till elförbrukare. Så länge som Stockholmare inte ”går före” och ”visar vägen” så finns det ingen anledning för oss glesbygdsbor att tolerera vindkraft.

 7. Urban Sandberg skriver:

  Härligt att du fortsätter kampen mot den omdömeslösa satsningen på sk förnyelsebart. De som kastar bort våra skattepengar på vindkraft måste ställas till svars. För miljöförstöring. För nedmonteringen av vår tillverkningsindustri. För att åstadkomma Tysklandspriser på vår el. En faktura från varje medborgare skulle sitta fint.
  Lotta, vad gör dina kollegor i journalistkåren? Majoriteten i alla fall. Har dom glömt journalistikens kodex? Kritisk granskning och ifrågasättande?
  MP dessa till sk gröna förklädda samhällsomstörtare har lyckats kapa åt sig 25% av ministerposterna i Löfvens regering trots det blygsamma resultatet i valet. 6,8% av rösterna. Hur kan sånt få ske? Ett rent hån mot väljarkåren. Ut med MP in med en verklighetsbaserad energipolitik.

 8. Kenneth Erikson skriver:

  Vår statsminister bör göra kasta MP ur regeringen och söka blocköverskridande stöd som lovats.

  Det finns majoritet i riksdagen för en verklighetsförankrad energipolitik, låt utbildade ge förslag på hur om nödvändigt.

  Energikommissionen kan behålla sin målsättning om 100 % förnybar elproduktion om vi forskar fram och bygger generation 4 kärnkraftverk och använder vårt tillgängliga avfall som sägs räcka för Sveriges elbehov i 6000 år.

  Tyvärr har du Lotta Gröning en felaktig uppgift i dina rader men det är dig förlåtet när beslut ifrån Miljö- och Energidepartementet om ”utredning” till beslut togs på endast en månad (alldeles nyligen) om att andelen förnyelsebar energiproduktion ska uppgå till 30 TWh redan 2020. Se: regeringen.se/content/1/c6/25/41/26/73c08389.pdf

  Så styr MP ”sin” miljöpolitik, genom direktiv som inte kommer allmänheten till godo. Därför är MP också olämpliga att hantera makt och bör inte ingå i vår regering. De är vare sig humanister (struntar i sina direktivs konsekvenser för berörda innevånare) eller demokrater (ministerstyre).

 9. Matthias Rapp skriver:

  kommentar till Ove Bornvall
  Ove, jag har aldrig främjat en förtida avstängning av kärnkraften. Tvärtom är jag en vän av kärnkraft trots mitt vindkraftsengagemang. Vad jag säger är att politiker kan stänga av kärnkraft i förtid genom politiska beslut som till exempel skedde med Barsebäcksverken. Däremot kan politiker inte bygga nya verk. De kan på sin höjd lagstifta om att det är tillåtet, d.v.s den lagstiftning vi har idag. De kan också i en tillåtlighetsprövning ge klartecken för nya kärnkraftverk. Det är däremot ett faktum att det idag inte finns något kraftbolag som vill ta den ekonomiska risken att i Sverige bygga nya kärnkraftverk. Kraftbolagen satsar istället på nya förnybara kraftslag där vindkraften just nu växer mest. Biokraft kräver som bekant ett värmeunderlag för att inte bli för kostsam och miljölagstiftningen begränsar utbyggnaden av vattenkraften.
  Matthias Rapp

 10. Lars E Björck skriver:

  den i särklass mest värdefulla energin är den som inte används

 11. Evert Andersson skriver:

  Två heliga kor trängs i miljöbåset. Avveckla kärnkraften är den första. Den andra är att minska koldioxidutsläppen från elproduktion. Någon sådan elproduktion har vi ju inte i landet. Därför blir det ju så att om vi satsar på den första och avvecklar kärnkraften så stryker den andra med automatiskt. Vi måste då skaffa reglerkraft med fossila bränslen. Både Lotta Gröning och Ove Bornvall har sakligt rätt i allt de skriver. Vill peka på att med så mycket vindkraft blir problemet var man ska dumpa överskottet när det blåser mer än vi behöver minst lika stort som bristproblematiken. Hoppas åtminstone att energikommissionen får en majoritet som vet skillnaden på effekt och energi. Så är det ju inte i Riksdagen. Att de inte heller är uppfyllda av drömmar om gröna jobb som ska ersätta de 400 000 jobben i basindustrin som riskerar försvinna.

 12. Ove Bornvall skriver:

  Några kommentarer till Mattias Rapp´s inlägg.
  Vattenkraft, Kärnkraft och Vindkraft har det gemensamma att de är utsläppsfria under drift, men har samtliga sina klimatpåverkande utsläpp under byggnation och uppförande. För alla produktionsanläggningar med nämnda egenskaper är det ur miljösynpunkt viktigt att anläggningarna utnyttjas så långt det är möjligt, även om underhållskostnader stiger med ökad ålder. När Barsebäcksverket stängdes i förtid innebar det en ganska omfattande miljöförstöring på den danska sidan av Öresund, på grund av ökad produktion i danska kolkraftverk. I synnerhet kalla vinterperioder med i stort sett noll-produktion i den danska vindkraften. I ett livscykelperspektiv har vindkraften den mest negativa påverkan, räknat per producerad kWh hos de tre nämnda produktionsmetoderna.
  Mattias – Du skriver att politiker genom lagstiftning kan medverka till att Kärnkraftverk stängs i förtid. Vill Du beskriva vad vi vinner på att en produktionsanläggning stängs i förtid. Förtid innebär ju per automatik att produktionsanläggningens råvarubehov räknat per producerad kWh ökar och vi får en försämrad effektivitetsfaktor för anläggningen och därmed görs anläggningen mindre miljövänlig. Detta var inget Olof Johansson och Göran Persson tog hänsyn till vid stängningen av Barsebäck.
  Att stänga ett väl fungerande kärnkraftverk med godkänd säkerhet, främjar inte miljöarbetet. Ej heller minskar problematiken kring hanteringen av radioaktivt material, bara för att verket stängs ner.
  Mattias – känner Du till att vindkraften medför större utsläpp av radioaktiva ämnen än vad kärnkraften gör, sett i ett livscykelperspektiv och räknat per producerad kWh.
  Varför ställer Du vindkraften mot kärnkraften? I praktiken är det vattenkraften som reglerkraft som får stryka på foten när vindkraften går för full maskin. Hur tänker Du lösa effektregleringen en blåsig sommarnatt med låg last på nätet samtidigt som vindkraften ger överproduktion?
  Ove Bornvall

 13. Matthias Rapp skriver:

  Vi ska vara tacksamma över att Lotta Gröning inte kommer att sitta i energikommissionen. Hennes ingångsvärden hjälper knappast någon som verkar inom energibranschen.
  Politiker kan genom lagstiftning medverka till att kärnkraftverk stängs av i förtid. Däremot kan politiska partier inte bygga nya kärnkraftverk hur gärna de än vill. Det kan bara aktörerna på elmarknaden göra. De enda som idag ropar på mer kärnkraft är de som inte behöver fatta några investeringsbeslut. De som kan fatta investeringsbeslut är betydligt mer intresserade av att satsa på förnybar elproduktion.
  Kom nu inte med nån klyscha som att vi inte får nån el när det inte blåser samtidigt som tre kärnkraftverk står still.
  Matthias Rapp

 14. Ove Bornvall skriver:

  En stor eloge till Lotta Gröning för en utmärkt artikel.
  Undertecknad har studerat energiteknik & elektrofysik i 50 år och jag ger Lotta mitt fulla stöd på alla punkter. Jag vill ta upp några punkter som oroar mig. Det är ett stort bekymmer att marginalpartiet MP har så stort inflytande på energipolitiken såsom nu är fallet. MP´s mentala låsningar vid vindkraften kommer att skada svensk natur och livsmiljö, kosta mycket stora belopp, men inte på något sätt kommer denna utbyggnad att skapa några klimatförbättringar. Vi lever i ett land som så sent som 2012 utsågs till en toppnation i ren, säker och trygg EL-produktion. Vi har redan idag en EL-produktion som till 97-98% är CO2-fri. Vindkraftens livscykelegenskaper är klart sämre än både vatten- och kärnkraft. Varför då låsa fast sig vid en teknik som orsakar mer problem än vad den löser.
  Honnörsordet i dagens energidebatt är förnybart och åter förnybart. Några debattörer tar i lite extra och använder mer än gärna ordet förnyelsebar, vilket är klart olämpligt om energiproduktion. Men vad gör man inte för att det skall låta bra. Det finns dock ingen automatisk koppling mellan förnybart och hållbart. Det avgörande för hållbarhetens egenskaper är mängden råvaror från naturen som krävs för att producera en viss mängd energi. Sett i ett livscykelperspektiv är kärnkraften redan idag vindkraften helt överlägsen när vi talar om hållbarhet. Med framtida nya reaktorer kommer dessa hållbarhetsegenskaper att öka med en faktor 100. I en transmutationsreaktor med gammalt högaktivt avfall eller vapenplutonium som bränsle, kommer en bränsleklump stor som två hockey-puckar att producera lika mycket energi som ett stort 3 MW´s vindkraftverk gör under hela sin livstid (på 20 år räknat). Att vi med denna nya kärnkraftsteknik dessutom minskar avfallets långtidsförvaring från ca 100000 år till ca 500 år borde även MP-anhängare se som positiva. Detta är bara några av flera viktiga faktorer för en energikommission att ta hänsyn till. Allt behöver inte vara förnybart.

  Tycker Ove Bornvall

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet