Christofer Fjellner (M): Inget annat EU-land gör som Sverige

Christofer Fjellner (M): Inget annat EU-land gör som Sverige

Efter att vattenverksamhetsutredningen lade sitt delbetänkande i höstas har en debatt om vattenkraftens framtid startat. Den moderate europaparlamentarikern Christofer Fjellner är kritisk mot delbetänkandet och ser ett hot mot den svenska vattenkraften.

Mats Olin på uppdrag av Svensk Energi

Christofer Fjellner (M) skrev på SvD Brännpunkt att konsekvenser av att ompröva tillstånden för all svensk vattenkraft som utredningen föreslagit är orimliga, och han fick gott om mothugg.

Har du något emot att det satsas på vattenmiljön?
– Absolut inte, men åtgärderna ska sättas in där de gör mest nytta. EU:s ramdirektiv säger att vi ska en god vattenkvalitet. Men frågan är vad man då ska jämföra med. Många av de mindre kraftverken som det handlar om har funnits mycket länge, inte sällan mer än ett hundra år.

Till vilken tid är det som man i så fall vill återställa?
– Det vore konstigt om man ska återställa till hur det var för flera hundra år sedan.

Du talar om svåröverblickbara risker för industrin – vad menar du med det? Varför är det så problematiskt?
– Det talas om att nya tillståndsprocesser ska pågå i 20-30 år. Det är klart att viljan att investera påverkas negativt så länge som man inte vet vad dessa processer slutar i.

Christofer Fjellner påpekar att det behövs investeringar för att modernisera gamla anläggningar, och det inkluderar åtgärder för att förbättra miljön. Men ökad osäkerhet kommer inte att främja de investeringarna utan tvärtom riskerar de nu att skjutas på framtiden. Dessutom menar han att processerna i sig är dyra och tar bort resurser som skulle kunna ha använts till exempelvis att bygga fiskvägar.

I en tidigare artikel på Second Opinion uppskattades kostnaden för en tillståndsprocess för en mindre anläggning till minst en halv miljon kronor.
– Den svenska kärnkraften som står för nära hälften av elproduktionen är hotad. Nu ger man sig på det andra benet i vår energiförsörjning. Att exempelvis miljöpartiet är negativa till vattenkraftverk är ingen nyhet, men jag är förvånad över att folkpartiet och socialdemokraterna, som normalt är positiva till vattenkraften, nu valt att markera så starkt mot.

Du skriver att man inte ska skylla på att EU tvingar Sverige när man vill ompröva vattenkraften. Vad menar du med det?
– Vore det så att det fanns ett orsakssamband mellan EU-direktivet och förslaget om omprövning av all vattenkraft så skulle ju det ske även i andra EU-länder. Men det finns inte något annat EU-land där man diskuterar att återkalla alla tillstånd.

Det måste göras en analys av hur andra länder tolkar vattendirektivet, menar Christofer Fjellner.
– Det är dumt att avveckla det som är mycket miljövänligt. Och det är än mer dumt att lägga ner stora resurser på tillståndsprocesser som minskar investeringsutrymmet.

Vad borde Sverige göra nu?
– En åtgärd vore att gå tillbaka till EU-kommissionen och begära att vissa vattenkraftverk ska undantas regleringen i vattendirektivet, det har redan flera andra länder gjort.

Vattenfalls Niklas Dahlbäck sa nyligen till Second Opinion angående hur utredningens förslag skulle kunna slå mot vattenkraften att ”Det kommer då finnas ett behov att regelbundet skaffa andra medel för att balansera i kraftsystemet, såsom, import, konsumtionsbegränsning eller nya bränslebaserade kraftverk.”

Sverige och Norge står för mer än en tredjedel av vattenkraftelen i EU-systemet inkluderat Norge. Det talas ibland om den svenska och norska vattenkraftens framtida betydelse som reglerkraft för Europa, vid tillfällen då vind- och solenergi inte kan leverera.

Är den nordiska vattenkraften något som det talas om i Europaparlamentet?
– Nej, det kan jag inte säga att jag märkt. Det är andra utmaningar som dominerar, exempelvis ökningen av kolet när Tyskland beslutat lägga ner kärnkraften.

2 Kommentarer
Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Leo Oras skriver:

  Hur kan Svensk Energi släppa fram en person som har tappat all förtroende tillsammans med Kungl. ingenjörsvetenskapsakademin i frågan om ny lagstiftning i vattenrättsfrågan. Det verkar desperat.
  Svara istället på Christer Borgs frågor!

 2. Per Persson Eckerström skriver:

  Egentligen är det inte mycket att debattera detta..

  Unge herr Fjellner, en kille född i stan, medlem i ett parti som bara bryr sig om vad enskilde personen kan få ihop i form av kapital. Jag står över den här gången, det är ingen idé att debattera mot någon som inte vet vad han skriver om.

  Gå ut i naturen unge herr Fjellner och då menar jag inte naturen nere i Belgien utan här hemma i Sverige. Säg till så skall jag visa dig vad det är vi förstör.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet