• Import av avfall bra för miljön

    Import av avfall bra för miljön1

    I nyhetsmedier har import och förbränning av avfall problematiserats. Men forskaren Johan Sundberg menar att det finns gott om fakta som talar för att avfallsimport är bra för miljön.
    – En vanlig missuppfattning är att förbränning står i konflikt med återvinning, men det är precis tvärt om, säger han.…

    Läs mer...