”Bostäderna har blivit osäljbara”

”Bostäderna har blivit osäljbara”

Vindkraftsutbyggnaden har inneburit stora intrång hos enskilda fastighetsägare som blir fångar i sina egna hem då bostäderna har blivit osäljbara och sjunkit kraftigt i värde. Det står i strid mot Regeringsformen och EU-rätten för mänskliga rättigheter. Det skriver Torbjörn Sjödin och Madeleine Staaf Kura, ordförande respektive styrelseledamot i föreningen Motvind Sverige.

Etableringar av storskalig vindkraft bryter mot det lagstiftade egendomsskyddet. Uppskattningsvis har värden för över 100 miljarder redan tvångsvis överförts från privata fastighetsägare till vindkraftsexploatörer, ofta utländskt ägda sådana.

Motvind Sverige kräver att svenska staten återbetalar den upparbetade skulden och att svensk lagstiftning och EU-stadgan efterlevs i fortsatta etableringar.

Sedan politiker uppfann ordet “förnybart” har stora områden på den svenska landsbygden omvandlats från jord- och skogsbruk till hälsovådliga industrilandskap. Stora intrång har gjorts hos enskilda fastighetsägare som blir fångar i sina egna hem då bostäderna blivit osäljbara och sjunkit kraftigt i värde.

Ytterst ansvarig för kränkningen är svenska staten som gynnat vindkraftsexploatörerna medan de enskilda medborgarna får ta kostnaderna för skadorna. Detta står i strid mot Regeringsformen och EU-rätten för mänskliga rättigheter. Vindkraftsindustrin har i strid mot lagstiftningen omvandlat markanvändningen från skogsbruk till industri utan krav på att ersättning ska utgå till sakägare för de intrång och skador som uppstått.

Den omdaning av markanvändningen i svensk landsbygd som pågått de senaste åren är exempellös historiskt sett.

Förutom förlorade fastighetsvärden för småhusägare och jordbruksfastighetsägare kommer nu också löpande rapporter om hälsoproblem för de människor som bor i anslutning till industrierna. De fåtal studier som gjorts visar att vindkraftsindustrin och dess buller skapar sjukdomar hos enskilda individer.

På sista raden är det de styrande partierna, alltså staten, som är skyldig till de problem som många fastighetsägare hamnat i. Ledande politiker har använt politiken som styrmedel för en massiv utbyggnad av vindkraft som orsakat stora skador för enskilda. Vindkraftsindustrin har ensidigt gynnats ekonomiskt och juridiskt på ett sätt vi aldrig tidigare upplevt i Sverige. Där svenska domstolar fått politiska direktiv om att döma till vindkraftsindustrins fördel oavsett skador på natur, människor och djurliv.

1 Kommentar
Av Torbjörn Sjödin och Madeleine Staaf Kura
föreningen Motvind Sverige
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Bror Tingvall skriver:

    Det är bra att frågan drivs för att rätt ersättning ska gälla för nyttjandet av Mark, störningar etc. Dessutom bör det inte tillåtas att utländska stater tillåts verka utan avtal.
    Fast jag tvivlar på att staten har gett domstolarna direktiv att döma till vinkraftsbilagens fördel. Var står det i så fall?

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet