Birger Lahti (V) kritisk mot långa tillståndsprocesser: ”Något är fel”

Birger Lahti (V) kritisk mot långa tillståndsprocesser: ”Något är fel”

Birger Lahti är Vänsterpartiets energipolitiska talesperson. Han tycker att det är ”jättekorkat” att bygga ny kärnkraft i Sverige, vill se en rejäl satsning på havsbaserad vindkraft genom att erbjuda producenterna ett fast pris och är kritisk mot de långa tillståndsprocesserna:

– Det är klart att alla ska få göra sin röst hörd, men när det tar tio år är något fel.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Birger Lahti är Vänsterpartiets nya energipolitiska talesperson. Med rötterna djupt i den norrländska skogen och ett stort intresse för energifrågan tar han sig an uppdraget.
– Jag har jobbat inom skogsnäringen i 30 år av mitt liv. Med min koppling till skogen har jag också en koppling till industrin i landet och vet hur viktig den är och har varit för vårt välstånd. Här har den säkra elleveransen varit central.

Birger Lahti sitter som Vänsterpartiets representant i energikommissionen. Han är hoppfull inför arbetet.
– Jag hoppas att vi kan nå en bred lösning, vilket är regeringens mål. Nu när klimatfrågan är så viktig är det betydelsefullt att vi kan bygga upp en elproduktion som är 100 procent förnyelsebar.

Finns förutsättningar att komma överens över partigränserna med tanke på partiernas olika syn på hur energisystemet ska vara utformat?
– Jag hoppas det, att vi är förnuftiga och tar till oss fakta. Metoden är inte det viktiga utan det är målet. Det är viktigt att komma ihåg att kärnkraften inte skulle ha kommit till utan subventioner och statliga pengar som har trillat in. Den här marknaden kommer aldrig att bli frikopplad från politiska inslag, man får inte glömma det.

Birger Lahti ser stängningen av kärnreaktorer som den närmaste stora utmaningen för Sveriges elförsörjning. Han sätter sin tilltro till bioenergi och på längre sikt sol och vind kombinerat med lagring.
– Den första knäckfrågan kommer om tio år när vi börjar fasa ut kärnkraften och hur vi då ska ersätta baskraften som den ger. Men jag tycker att vi har verktygen i det här landet för att klara det. Om 15 år tror jag också att bioenergin kommer att spela en allt större roll. På 30 års sikt tror jag att vi har byggt ut sol och vind mycket mer än i dag och att lagringstekniken spelar en viktig roll. Behovet av baskraften kommer då inte vara på samma sätt och vara lika viktigt. Jag är övertygad om att detta är löst så långt in i framtiden.

Ett av marknadens främsta problem just nu är de uteblivna investeringarna, hur vill du angripa den problematiken?
– Det är klart att det är svårt att säga i dag när vi har så låga elpriser. Jag har svårt att i dag säga hur vi ska få till investeringar, jag vill se hur kommissionen resonerar först. Men elcertifikatsystemet ska vi klara av och sedan tror jag också på att koppla ihop Norden med andra länder.

Hur vill du se att den nordiska marknadsmodellen formas – är den bra som den är eller vill du utveckla den på något sätt?
– Jag har i dag inga svar på vilken utveckling av marknadsmodellen som kommer att behövas. Men jag kan konstatera att jag tycker det är tråkigt att se att Finland satsar på kärnkraft i den nordiska marknadsmodellen. Jag tycker att Finland backar in i framtiden. Om man tittar på både Finland och Storbritannien blir det tydligt att det är en dålig investering. Det skulle vara jättekorkat att bygga ny kärnkraft i Sverige.

Ditt motstånd mot kärnkraften är kompakt, är det så att du vill politiskt försvåra eller förhindra investeringar i kärnkraft?
– Nej, inte mer än att de ska bära hela ansvaret vilket inkluderar slutförvar, all försäkring och en högt ställd säkerhet.

För Vänsterpartiet är en fortsatt satsning på elcertifikatsystemet en självklar väg framåt. Vänsterpartiet har också i sin energipolitiska motion uttryckt att man vill se en satsning på den havsbaserade vindkraften. Här föreslår man ett statligt stöd med fast pris.
– Den havsbaserade vindkraften ger mer än den landbaserade och för den havsbaserade är det lättare att få acceptans. Genom att ge ett fast pris vet investerarna vad de får och då blir det intressant att investera.

Att betala ett fast pris per kWh oavsett hur marknadspriset ser ut, riskerar inte det att bli en väldigt dyr lösning?
– Om vi vill komma fram till ett förnybart system krävs det att vi satsar. Men det är också viktigt med mikroproduktionen för den är bra i omställningen, säger Birger Lahti, som dessutom är beredd att ta tag i tillståndsprocesserna. De tar alldeles för lång tid är hans uppfattning.
– När vi pratar med Svenska kraftnät visar det sig att det kan ta tio år innan tillståndet är på plats. När vi talar om samhällsangelägna funktioner som elförsörjningen är, blir det svårt att motivera så här långa processer, när vi dessutom ska utöka den förnybara produktionen krävs att vi bygger bort flaskhalsar. Det är klart att alla ska få göra sin röst hörd, men när det tar tio år är något fel.

Han tycker också att gränserna för att överklaga vindkraftverk bör ha en tydligare gräns. Den demokratiska processen ska värnas, men samtidigt måste utbyggnaden av den förnybara kraften till slut väga tyngre än alltför många ”Bygg gärna vindkraft, men inte hos mig…”.
– Jag förstår att vi inte kan bygga vindkraft precis överallt, men någonstans måste den byggas, säger Birger Lahti.

Ni har tidigare uttryckt att ni vill ta bort det kommunala vetot, hur ställer ni er till det i dag?
– För att få fart på utbyggnaden vill vi det, nu ligger vi dock lågt på grund av energikommissionen. Men det blir fel när kommuner kan säga nej till livsviktiga utbyggnader.

En av energipolitikens knivigaste kompromisser är den mellan vattenkraftens påverkan på den lokala miljön och dess positiva bidrag för klimatet. Att det är svårt skriver Birger Lahti under på.
– Min företrädare på den här posten i Vänsterpartiet var jätteglad att slippa den här frågan och jag kan förstå honom. De älvarna som är utbyggda är livsviktiga för att bland annat kunna reglera vindkraften, jag kan dock för lite om exakt hur mycket Vattenverksamhetsutredningen berör vattenkraftens produktion. Men i en del dammar kan man med små medel och utan problem förbättra för vandrande fisk och liknande, men om varje damm ska ha laxtrappor blir det problematiskt, säger Birger Lahti.

Intervjuer med andra partiers energipolitiska talespersoner:
Penilla Gunther (KD)

Lars Hjälmered (M)

Rickard Nordin (C)

Ingemar Nilsson (S)

4 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. JAN BENGTSSON skriver:

  Varför detta ältande om vem som för talan,när det mest satsas på föredragshållare som gör fickorna fulla av pengar,till ingen nytta.Stäng av dem och sätt in de som vill kavla upp ärmarna och
  få något gjort.

 2. Mats R Andersson skriver:

  Åter igen ett politiskt inspel där man inte riktigt har förstått att elmarknaden är en avreglerad marknad. Man föreslår ”statliga subventioner” som inte betalas av någon annan är medborgarna, dvs genom skattesedeln eller via någon fiffig ”elskatteavgift” på elräkningen. Nej;
  Elmarknaden fortsätter att vara den mest reglerade, avreglerade marknad vi har!!!

 3. Thomas Jakobsson skriver:

  Sicket makalöst snömos !
  30 år inom skogsindustrin och inte lärt sig något, fantastiskt men troligast/uppenbarligen prerogativ för en v-politiker.

 4. Kalle Andersson skriver:

  Amatörernas julafton är kommen till Sverige.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet