”Vi får inte den kompensation vi behöver”

”Vi får inte den kompensation vi behöver”

Växjö Energi tillhör dem som inte blir kompenserade fullt ut med den nya elnätsregleringen. Risken är nu att de måste skjuta viktiga investeringar på framtiden.
– Vi får en regleringsmodell där vi inte får den kompensation vi behöver, det gör det inte enklare att få ihop kalkylen, säger bolagets vd Ann-Mari Ståhlberg.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Många elbolag anser att modellen för elnätsreglering inte kompenserar tillräckligt för de investeringar som måste göras i elnäten. 80-talet bolag har också överklagat modellen – ett av dessa är Växjö Energi. 

De inser att elnätsmarknaden är ett monopol och måste regleras, så är det bara, och de ser fördelar med att man med den nya regleringen i förväg vet hur mycket intäkter de får och inte efteråt som var fallet med den tidigare modellen. Men regleringens nackdelar är fler.
– När vi gör investeringen får vi inte kompensationen direkt utan först efter 18 år, det är inte optimalt för att kunna hålla den investeringstakt som vi önskar, säger Ann-Mari Ståhlberg, vd för Växjö Energi.

Växjö Energis nät är till stor del stadsnät och stora delar är nergrävt. Framtidens investeringar handlar om en generell utveckling i ett nät som börjar bli ålderstiget. Växjö Energis fokusområde kommer att vara fortsatt hög leveranssäkerhet och då framför allt personsäkerheten, det vill säga att standarden i nätet är hög.
Bolaget har de närmaste åren en planerad investeringstakt i elnäten på ungefär 40 miljoner kronor per år.

Energimarknadsinspektionen har inte gett Växjö Energi den intäktsram bolaget anser sig behöva.
– Att intäkterna i modellen baseras på historiska intäkter slår mot oss. Vi verkar i en expansiv region där det byggs mycket och med det följer väldigt mycket nyanslutningar. Men den här expansionstakten tas det inte hänsyn till och därför blir vi inte kompenserade fullt ut, säger Ann-Mari Ståhlberg och fortsätter:
– Det här i kombination med avkastningskrav från våra ägare gör att det handlar just nu mycket om att hitta en balans mellan att upprätthålla en bra standard i näten och avkastningskraven. Vad vi kommer fram till påverkar våra framtida investeringar i näten och risken är att viktiga investeringar måste skjutas på framtiden.

Du har varit vd för Växjö Energi i nio år, är dessa avvägningar knivigare i dag än tidigare?
– De här diskussionerna och prioriteringarna är alltid kniviga att göra. Ägarna har ju vid sidan om avkastningskrav också krav på låga nätpriser. Hela den här balansen blir ju inte enklare nu när vi får en regleringsmodell som inte kompenserar oss fullt ut.

Vilket är framtidens viktigaste elnätsfrågor?
– Det är oerhört viktigt att titta på kundfrågan. Som bransch är vi duktiga på att lösa teknikfrågor, men vi har inte lyckats förklara vad vår verksamhet går ut på och då är det också svårt att ta betalt för det vi gör. Sedan är ju såklart den nordiska slutkundsmarknaden viktig och att kunna ta vara på nyanslutningar till småskalig elproduktion. Vi har inte så mycket vindkraftverk i vårt nätområde, men en del annan småskalig produktion och i dessa projekt är vi med och lär oss.

Inom vilken nätfråga tror du Växjö Energi kan vara med och driva utvecklingen?
– Inom mätinsamling tillsammans med kunder. Vi brukar vara duktiga på den typen av verksamhet och är ofta med i pilotprojekt.

1 Kommentar
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Daniel Torstensson skriver:

    Vilket avkastningskrav har dina ägare?

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet