”Kostnaderna för nordisk slutkundsmarknad riskerar att skena”

”Kostnaderna för nordisk slutkundsmarknad riskerar att skena”

Monica Karlsson, vd för Halmstads Energi och Miljö, efterlyser tydliga och enkla regler för den nordiska slutkundsmarknaden.
– Jag tycker att det är helt rätt att stärka konsumentens position gentemot oss elhandelsbolag och nätbolag, men vi måste få förutsättningarna att göra det. Vi behöver ett nytt regelverk nu, annars riskerar kostnaderna att skena, säger hon.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Den nordiska slutkundsmarknaden innebär att alla nordiska elkonsumenter, förutom de som bor på Island, ska kunna handla el över nationsgränserna. För att det ska bli möjligt krävs anpassningar mellan länderna både vad det gäller lagar och tekniska system. Sjösättningen närmar sig, 2015 ska slutkundsmarknaderna vara så harmoniserade att de mest kritiska förutsättningarna är uppfyllda. 

Ett konkret resultat av den nordiska slutkundsmarknaden är att dagens två elräkningar kommer att bli en. Monica Karlsson, vd för Halmstads Energi och Miljö, ser stora fördelar för konsumenterna, men även problem som tornar upp sig. När kunden bara ska ha en kontakt måste kommunikationen mellan elhandelsbolagen och elnätsbolagen lösas rationellt.

– Den nordiska slutkundsmarknaden börjar bli konkret för oss. För oss som både elnätsbolag och elhandelsbolag handlar det om att hantera frågan så kostnadseffektivt som möjligt. Vi är ett regionalt bolag och kan komma att ha flera hundra olika elhandlare som vi måste kommunicera med. Då inser man ganska snabbt att om alla dessa kontaktytor ska hanteras delvis manuellt en gång i månaden så blir det en orimlig situation med orimliga kostnader. Vi måste kunna hantera det här 100 procent automatiskt, säger Monica Karlsson och fortsätter:

– Dagens regler är byråkratiska och bygger på andra förutsättningar än dem vi har i dag. Vi går från en era med monopol som styrs på detaljnivå till en mer marknadsanpassad form. Vi behöver en regelanpassning som bygger på dagens infrastruktur och inte den tidigare som ger utrymme för olika tolkningar utifrån lagar och förordningar för elnätsbolagen, säger hon.

Hon vill se att spelreglerna för den nordiska slutkundsmarknaden blir enkla och tydliga.
– Man måste bestämma sig för en linje: vem är det som är ansvarig för kundrelationen – elhandelsbolagen eller elnätsbolagen? Det får inte bli ett mellanting. Sedan måste vi få enkla tekniska standarder och för det tredje får reglerna inte innehålla bör och kan, utan ska.

Vad kommer att hända om reglerna inte anpassas?
– Det kommer att medföra mycket höga kostnader för att hantera situationen – både för nätbolagen och elhandelsbolagen. Och det här är ingen kostnad som kunderna vill betala, säger Monica Karlsson.

Hur bråttom är det för er att få de nya spelreglerna?

– Om den nordiska slutkundsmarknaden ska vara på plats 2015 måste vi ha dem nu. Att investera i kundinformationssystem är en stor kostnad för oss och det är långa ledtider på en sådan anpassning, säger Monica Karlsson, som menar att den investeringen inte kan göras innan spelreglerna är på plats:
– Tar vi inte tag i frågan på allvar nu kommer den att driva kostnader för alla. Syftet är att göra det här till rimliga kostnader som kunden är beredd att betala.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet