”Energibranschen måste driva på i elbilsutvecklingen”

”Energibranschen måste driva på i elbilsutvecklingen”

Tomas Eriksson är nytillträdd vd för Affärsverken i Karlskrona. Han ser en viktig väg framåt i elbilsfrågan: att nätägarna måste ta initiativ.
– Vi måste blir mer aktiva och driva på utvecklingen för att bygga infrastrukturen, säger han.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Tomas Eriksson har inte många månader i bagaget som vd Affärsverken i Karlskrona. Han har tidigare varit vd för Emmaboda Energi, men senast kommer han från andra delar av näringslivet. Sandvik hette hans senaste arbetsgivare och innan det har han bland annat arbetat för Ericsson, Flextronics och Saab flyg. 

Med det här breda perspektivet tycker han att energibranschen inte skiljer sig åt från de andra branscherna som han varit verksam i.
– De som har varit i energibranschen länge tycker att det är en specifik och udda bransch med speciella förutsättningar. Men vi har ungefär samma förutsättningar, andra branscher har också miljölagstiftning att ta hänsyn till och politiska beslut att förhålla sig till, säger han.

Med det här vill Tomas Eriksson säga att precis som vilken bransch som helst måste även energibranschen ha fokus på produktutveckling och kundnyttan. Elbilsutvecklingen ger dessa möjligheter och erbjuder flera vägar för ett elbolag att hitta nya affärsmöjligheter.
– När elanvändningen nu generellt sjunker så har vi alla möjligheter att sälja el på ett nytt sätt, till transportsektorn. Här skapas nya affärsmöjligheter, säger han.

Men för att nå dit måste energibranschens företag satsa, menar han.
– Jag vill att vi ska gå i bräschen för att bygga infrastrukturen och vara drivande i frågan, vi äger näten och har därmed alla möjligheter att vara den drivande och ”ta lead”. Det är dags att lämna idéstadiet och ta nästa industriella steg. Det handlar om att identifiera var laddstationer ska byggas, inleda samarbeten med andra aktörer i samhället och så vidare. Vi är med i demonstrationsprojektet Green charge sydost som just bygger på att krafterna samlas för att ge elbilsutvecklingen en skjuts. Avgörande för att lyckas är att bryta våra vanemönster kring bilen, säger Tomas Eriksson.

Hur förändrar man dem?
– Om du vill stimulera ett visst beteende så kan du ju till exempel med hjälp av subventioner påverka. Men det måste också vara bekvämt för kunderna att ladda sin bil och då är nät- och laddinfrastrukturen viktig.

Att bygga ut infarstrukturen är förknippat med kostnader, men Tomas Eriksson riktar sig inte mot våra politiker för att få ekonomiskt stöd, han tycker i stället att det handlar om att de enskilda bolagen måste våga satsa.
– Vi får ta pengarna ur egen ficka och finansiera det här själva, det finns ingen annan väg. Jag tror att man ska jämföra med fiberutbyggnaden. Den gick trögt, trögt under många år, men så helt plötsligt kommer kundefterfrågan och proppen går ur. Här har vi nu en industrialiseringsprocess och i dag vill alla ha fiberanslutning och tycker att betala runt 20 000 kronor för en installation är rimligt. Vi har i dag en omsättning på 40 miljoner kronor för vår fiberverksamhet och den kommer snabbt öka till 70 miljoner kronor med den här utbyggnadstakten. Om fem år skulle vi kunna se samma genomslag med elbilar.

Fem år, kommer det att gå så snabbt?
– Man måste hoppas och då är det viktigt att vi går i bräschen inom energibranschen och driver på utvecklingen, säger Tomas Eriksson.

1 Kommentar
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. NilsLennart skriver:

    Kan väl inte vara sant. Elnätsbolagen får inte sälja el. Elnätsbolagen får inte bygga ett nät för att ladda elbilar, men han måste mena energibolagen. Hela artikeln är ett stort felcitat. Annars skall han byta arbetsuppgift snarast.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet