Öka vattenkraftsproduktionen i Sverige

Öka vattenkraftsproduktionen i Sverige

Hushåll och företag ska kunna räkna med en trygg tillgång till el. Historiskt har Sverige haft en trygg elförsörjning till rimliga priser och med en låg miljöpåverkan. Idag klarar Sverige behoven av både energi och effekt, däremot finns det stora utmaningar på sikt.

Aktörer på energimarknaden fattar en mängd beslut om till exempel investeringar och nya kunderbjudanden. Samtidigt är energimarknaden en marknad som i avgörande delar påverkas av politiska beslut. Beslut som antingen kan hjälpa eller stjälpa möjligheterna inom energiområdet.

Det ligger därför flera viktiga och avgörande vägval inom energipolitiken framför oss. Det handlar om allt från forskningsstöd och skatter till reglering av marknader och energislag.

Energikommission arbetar nu med uppdraget att hitta framtida lösningar i energipolitiken. Tyvärr kan vi konstatera att arbetet i kommissionen pågått i sex månader utan att regeringen presenterat ett enda konkret besked för att möta energimarknadens utmaningar. Det duger inte. Ska vi ha en trygg elförsörjning i Sverige också i framtiden, vilket är avgörande för företag och jobb, krävs politisk handling och ledarskap. I stället har regeringens energipolitik, tillsammans med utmaningen i låga elpriser, inneburit nedlagda kärnkraftsreaktorer och en minskad investeringsvilja. Till det är regeringen passiva och fast i interna låsningar. Detta då Socialdemokraterna och Miljöpartiet bland annat är djupt oense i synen på vattenkraften.

Ett exempel på splittring och politisk oförmåga är att den sedan länge avslutade Vattenverksamhetsutredningen lämnats orörd på Miljö- och energidepartementet för att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte förmår komma överens. Det är inte ansvarsfullt i ett läge när vi i stället måste fråga oss hur vi inte bara kan säkra dagens produktion från vattenkraft, utan också hur produktionen kan utökas.

Vattenkraften är närmast att betrakta som en kronjuvel i det svenska energisystemet. Den ger Sverige såväl baskraft som reglerkraft till en låg kostnad och utan skadliga klimatutsläpp. Vi har under ett antal år haft en debatt där röster höjts för att minska produktionen av vattenkraft. Dessa ståndpunkter blir ohållbara om vi ställer dem mot de utmaningar Sverige på sikt möter kring stängd baskraft, bristande lönsamhet och osäkra förutsättningar för framtida investeringar.

Moderaterna vill värna och utveckla vattenkraften för att trygga och utöka dagens produktion. Tre frågor är särskilt viktiga:
1. Havs- och vattenmyndigheten, som är ansvarig myndighet för en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag, bör ges uppdraget att klargöra hur Sverige kan leva upp till EU:s vattenkrav utan att produktionen av vattenkraft äventyras.
2. Energimyndigheten bör ges uppdraget att tillsammans med branschen ta fram förslag på var och hur man kan utöka vattenkraftsproduktionen med ett särskilt fokus på utökad effekt.
3. Energikommissionen bör i sitt arbete tydligt slå fast att värnad och utökad vattenkraftsproduktion är prioriterat i det vägval som nu behöver göras.

Energikommissionen är inne på sin sjätte månad. Kommissionen har träffats fem gånger, men vi ser fortfarande inga som helst konkreta förslag från regeringen på hur de långsiktiga utmaningarna inom energisystemet ska lösas. Ska vi ha en trygg elförsörjning i Sverige också i framtiden, vilket är avgörande för företag och jobb, krävs politisk handling och ledarskap. Då duger inte en passivitet från regeringens sida.

Moderaterna är tydliga med att jobben och industrins villkor måste prioriteras i en energiöverenskommelse. Därför vill vi värna och utveckla vattenkraften. Vad vill Socialdemokraterna och vad vill Miljöpartiet? Är de beredda att acceptera moderaternas förslag om utökad vattenkraft i Sverige?

Lars Hjälmered (M)
Närings- och energipolitisk talesperson Ledamot i Energikommissionen
Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Ledamot i näringsutskottet och Energikommissionen

Läs repliken från Ingemar Nilsson (S), Maria Strömqvist (S) och Åsa Westlund (S) här.

2 Kommentarer
Av LarsHjälmered
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Eric Anderzon skriver:

  Fattar inte vad man vill ha sagt?
  Varför vill kommissionen inte ha kontakt med kundkollektivet, de som skall betala kalaset?
  Exempelvis står Energimarknadsrådet, som har representanter från de flesta större kundorganisationer till förfogande!

 2. Conny Lundmark skriver:

  Att öka vattenkraften i Sverige är nog ganska marginellt om man inte skall röra de ombyggda älvarna.
  Satsar man på vindkraft blir effekten mindre vattenkraft för den mådde utnyttjas för reglerkraft när det slutar att blåsa.
  Investera i stället i kärnkraft tills man kan finna något annat.
  Miljöpartiet saboterar nog energikommissionens arbete

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet