• Motsägelser i japansk energipolitik

    Motsägelser i japansk energipolitik6

    I Japan ligger kolkraft och kärnkraft i var sin vågskål i en energipolitik som kämpar mot obalans. Målet är att bygga ut båda och samtidigt jobba för att de ska reduceras. – Motsägelsefullt javisst, men så är den japanska verkligheten, säger forskaren Tomoko Murakami.…

    Läs mer...