• Diskussionen om elmarknaden måste breddas

    Diskussionen om elmarknaden måste breddas0

    För att nå klimatmålen är reformer för sektorsintegrering, ökad elanvändning, kortare tillståndsprocesser och förmågan att bygga ut den fysiska elnätsinfrastrukturen sannolikt viktigare frågor att diskutera än den faktiska elmarknadsdesignen, skriver Simon-Erik Ollus, Fortum.…

    Läs mer...