• Svenska Dagbladet räknar fel

    Svenska Dagbladet räknar fel6

    Mikael Runsten, utbildare i finansiering och redovisning vid bland annat Handelshögskolan i Stockholm, skriver att Svenska Dagbladets sätt att räkna på lönsamhet i elnäten innehåller ett avgörande fel.…

    Läs mer...