• Skånsk reserv värderas upp

    Skånsk reserv värderas upp0

    Väla köpcentrum bygger upp ett energisystem där fläktar, kylmaskiner, ett nytt batteri tillsammans med det sedan länge fungerande reservkraftverket ska leverera systemtjänster till FCR-marknaden. …

    Läs mer...