• Strannegård: Ekvationen går inte ihop

    Strannegård: Ekvationen går inte ihop16

    Elpriset har åter dragit ner mot låga nivåer och negativa elpriser blir allt vanligare. Samtidigt har kostnaderna stigit kraftigt för ny produktionskapacitet. Som läget nu ser ut går framtidsekvationen inte ihop, konstaterar Fortum Sveriges vd Peter Strannegård.…

    Läs mer...