• Tydliga varningar i Svk:s nya nätplan

    Tydliga varningar i Svk:s nya nätplan11

    Om inte investeringarna i ny kraftproduktion skjuter fart, kommer norra Sverige att bli ett underskottsområde, elpriserna att skjuta i höjden och den gröna industriomställningen att hotas, att döma av Svenska kraftnäts nya nätplan.…

    Läs mer...