• Utan riskpremie riskeras investeringar

    Utan riskpremie riskeras investeringar2

    – Ei:s synsätt fungerar kanske för det lånade kapitalet, men inte för det kapital som kommer från ägarna. Jag är inte säker på att Ei förstår hur en investerare tänker, säger Mikael Runsten.…

    Läs mer...